--- ---

Goldman weer vrijwel volledig uit Arcadis

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 22 mei 2019

Nog fractioneel belang.

 Goldman Sachs Group heeft het belang in Arcadis weer bijna volledig afgemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 16 mei 2019.

Goldman meldde een kapitaalbelang van slechts 0,09 procent met een dito stemrecht. Het belang wordt grotendeels middellijk potentieel gehouden.

Op 15 mei dit jaar meldde Goldman juist nog een eerste kapitaalbelang van 5,25 procent met eenzelfde stemrecht. Ook toen werd het belang vrijwel volledig middellijk potentieel gehouden.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie