--- ---

Resultaten Achmea trekken aan

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 14 maart 2019

Impact januaristormen opgevangen.

Achmea heeft in 2018 de resultaten zien aantrekken, waarbij de solvabiliteit verder toenam. Dit bleek donderdag uit de jaarcijfers van de verzekeraar.

Voor belastingen was er een winst van 566 miljoen euro en netto was dit 315 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit respectievelijk 321 miljoen en 216 miljoen euro.

De schadelast van de twee grote stormen in januari calculeerde Achmea op 85 miljoen euro. De impact van de stormen kon evenwel volledig worden opgevangen, omdat het onderliggende resultaat van de schade en inkomensverzekeringen verder verbeterde. De verbetering van het
onderliggende resultaat werd verklaard door groei in premie, schadelastbeheersing en kostenmaatregelen.

Operationeel steeg het resultaat van 349 miljoen naar 391 miljoen euro, maar exclusief Zorg Nederland viel het resultaat juist 45 procent lager uit op 263 miljoen euro. Het per saldo lagere operationeel resultaat ten opzichte van 2017 is volgens Achmea het gevolg van lagere beleggingsopbrengsten.

De ontvangen nettopremies stegen afgelopen jaar bij Achmea met 2 procent, maar de kosten namen ook toe, en wel met 4 procent.

De solvabiliteit nam toe tot 198 procent na uitkering van dividend. Eind 2017 was dit nog 184 procent.

Achmea wil 118,5 miljoen euro uitkeren aan dividend over het boekjaar 2018.

"De goede resultaten over 2018 geven ons het vertrouwen dat we onze ambities ook in de toekomst gaan realiseren", aldus Achmea.

Geef een reactie