--- ---

Arcadis krijgt opdracht van netbeheerder TenneT

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 14 maart 2019

Samenwerking met specialist duurzame energie Pondera.

Arcadis en specialist op het gebied van duurzame energie Pondera gaan in opdracht van netbeheerder TenneT de milieueffectrapportage (MER) en de vergunningaanvragen voor twee ondergrondse hoogspanningsverbindingen van de Noordzee naar land verzorgen. Dat maakte de consultancy-organisatie donderdag voorbeurs bekend.

Het gaat om de MER en vergunningaanvragen met bijbehorende onderzoeken voor de aansluiting van het offshore windenergiegebied IJmuiden Ver op het elektriciteitsnet van TenneT. Dit net op zee bestaat uit twee gelijkstroom (DC) verbindingen die ieder 2 Gigawatt (GW) aan windenergie naar land brengen.

Bij dit project wordt straks de grootste productiecapaciteit van Nederland aangesloten. Het is een vervolg op diverse andere projecten rondom het aansluiten van wind op zee.

De partijen maakten geen financiële details bekend.

“Pondera en Arcadis vullen elkaar uitstekend aan. Mede door die samenwerking helpen we TenneT bij het behalen van de uitdagende tijdsplanning voor de uitrol van wind op zee”, stelde algemeen directeur Gert Kroon van Arcadis.

Geef een reactie