--- ---

BlackRock vergroot belang Unilever

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 12 februari 2019

Kapitaalbelang van ruim vier procent.

 BlackRock heeft een groter belang in Unilever gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 6 februari 2019.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 4,08 procent met een stemrecht van 5,05 procent. Dit belang wordt middellijk potentieel gehouden.

Op 2 november 2016 meldde BlackRock nog een kapitaalbelang van 3,00 procent met een stemrecht van 3,78 procent. Ook toen werd het belang middellijk potentieel gehouden.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie