--- ---

Boskalis verkoopt aandelenbelang in SAAM SMIT Towage

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 11 februari 2019

Met verkoop 201 miljoen dollar gemoeid.

 Boskalis heeft een overeenkomst getekend met SAAM voor de verkoop van zijn belang in SAAM SMIT Towage aan SAAM. Dit maakte de maritieme dienstverlener uit Papendrecht maandag voorbeurs bekend.

Volgens de overeenkomst bedraagt de ondernemingswaarde van geheel SAAM SMIT Towage 560 miljoen dollar.

Boskalis verwacht voor zijn belang in de joint venture 201 miljoen dollar in contanten te ontvangen.

Boskalis verwacht dat in deze resultaten een impairment-last op de Harbour Towage joint ventures van naar verwachting circa 200 miljoen euro zal zijn inbegrepen, inclusief de reeds in het eerste halfjaar gerapporteerde impairment-last en de effecten van deze transactie.

De transactie wordt naar verwachting van Boskalis in het tweede kwartaal van 2019 afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten in de desbetreffende landen.

De towage joint venture tussen Boskalis en SAAM werd in 2014 gevormd en had destijds betrekking op de respectievelijke havensleepactiviteiten in Brazilië, Panama, Mexico en Canada.

Geef een reactie