--- ---

Lager beleggingsresultaat voor Eurocommercial

Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 08 februari 2019

Vastgoedfonds zag druk op indirect resultaat oplopen.

 Eurocommercial Properties heeft in het eerste halfjaar van het lopende gebroken boekjaar het direct resultaat fractioneel zien oplopen en ook de huurinkomsten zien stijgen,maar het indirect resultaat verzwakte. Dit bleek vrijdag uit de resultaten die het vastgoedfonds voorbeurs bekendmaakte voor de periode die eindigde op 31 december.

Eurocommercial boekte in het eerste halfjaar een direct beleggingsresultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van totaal 58,5 miljoen euro, in vergelijking met 56,5 miljoen euro vorig jaar.

De huurinkomsten stegen van 95,3 miljoen euro naar 101,4 miljoen euro.

Het indirect resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, bedroeg totaal 33,8 miljoen euro negatief tegenover 17,3 miljoen euro negatief een jaar eerder.

Daarmee daalde het totale beleggingsresultaat, de som van het directe en indirecte resultaat, van 39,2 miljoen in het eerste halfjaar van het vorig boekjaar naar 24,6 miljoen euro afgelopen halfjaar.

Eurocommercial houdt vast aan het dividend van 2,15 euro per aandeel over 2018. Het vastgoedfonds verwacht dat dit in 2019 niet anders zal zijn.

Geef een reactie