--- ---

Beursagenda: macro-economisch

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 30 januari 2019

Goed gevulde agenda.

 Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met woensdag 6 februari 2019:

WOENSDAG 30 JANUARI 2019
00:50 Detailhandelsverkopen - December (Jap)
06:00 Consumentenvertrouwen - Januari (Jap)
06:30 Producentenvertrouwen - Januari (NL)
07:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Fra)
08:00 Consumentenvertrouwen GfK - Februari (Dld)
08:00 Importprijzen - December (Dld)
10:00 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Januari (Ita)
11:00 Inflatie - Januari (Bel)
11:00 Consumentenvertrouwen en economisch sentiment - Januari def. (eur)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:00 Inflatie - Januari vlpg. (Dld)
14:15 Banenrapport ADP - Januari (VS)
15:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Bel)
16:00 Aanstaande woningverkopen - December (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)
00:00 Handelsoverleg VS-China

DONDERDAG 31 JANUARI 2019
00:50 Industriële productie - December vlpg. (Jap)
04:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Chi)
04:00 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Chi)
08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)
08:45 Inflatie - Januari vlpg. (Fra)
09:00 Economische groei - Vierde kwartaal (Spa)
09:00 Inflatie - Januari vlpg. (Spa)
09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)
11:00 Werkloosheid - December (eur)
11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (eur)
11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Ita)
14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - December (VS)*
14:30 Arbeidsproductiviteit en kosten - Vierde kwartaal (VS)
14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)
00:00 Handelsoverleg VS-China

VRIJDAG 1 FEBRUARI 2019
00:30 Werkloosheid - December (Jap)
01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Jap)
02:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Januari (Chi)
09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (NL)
09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Januari (VK)
11:00 Inflatie - Januari vlpg. (eur)
14:30 Banengroei en werkloosheid - Januari (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex New York - Januari (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Januari (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Januari (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)

MAANDAG 4 FEBRUARI 2019
08:00 Inflatie - Januari (Tur)
11:00 Inflatie - Januari vlpg. (Ita)
11:00 Producentenprijzen - December (eur)
14:30 Detailhandelsverkopen - December (VS) *
14:30 Orders duurzame goederen - December (VS)*
14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - December (VS)*
16:00 Fabrieksorders - November (VS)*
16:00 Fabrieksorders - December (VS)
16:00 Bouwuitgaven - November (VS)*
16:00 Bouwuitgaven - December (VS)*
16:00 Nieuwe woningverkopen - November (VS)*
16:00 Nieuwe woningverkopen - December (VS)*
16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)*
16:00 Groothandelsvoorraden - December (VS)*
16:00 Bedrijfsvoorraden - November (VS)*

*Publicatie staat nog niet vast; eerder uitgesteld ivm shutdown

DINSDAG 5 FEBRUARI 2019
01:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Jap)
04:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)
09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Spa)
09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Ita)
09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Fra)
09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Dld)
10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (eur)
10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (VK)
11:00 Detailhandelsverkopen - December (eur)
14:30 Handelsbalans - November (VS)*
14:30 Handelsbalans - December (VS)*
15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Januari (VS)
16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Januari (VS)

*Publicatie staat nog niet vast; eerder uitgesteld ivm shutdown

WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
02:00 State of the Union (VS)
08:00 Fabrieksorders - December (Dld)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (VS)*
14:30 Arbeidsproductiviteit en kosten - Vierde kwartaal (VS)
16:00 Vacatures - December (VS)
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

*Publicatie staat nog niet vast; eerder uitgesteld ivm shutdown

Geef een reactie