--- ---

BlackRock verkleint belang in DSM

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 09 januari 2019

Zowel kapitaalbelang als stemrecht omlaag.

 BlackRock heeft een iets kleiner belang in DSM gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 7 januari 2019.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 3,40 procent met een stemrecht van 4,86 procent. Het belang wordt deels middellijk reëel en deels middellijk potentieel gehouden.

Op 4 januari meldde BlackRock nog een kapitaalbelang van 3,55 procent met een stemrecht van 5,01 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie