--- ---

IEA ziet mondiale vraag naar energie met kwart stijgen

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 13 november 2018

Twee biljoen dollar aan investeringen nodig om aan energievoorziening te voldoen.

 De mondiale vraag naar energie zal tot en met 2014 met meer dan 25 procent groeien, wat meer dan 2 biljoen dollar per jaar aan investeringen vereist. Dit meldde het Internationele Energie Agentschap (IEA) dinsdag in zijn jaarlijkse World Energy Outlook 2018.

Volgens IEA zal meer dan 70 procent van de wereldwijde energie-investeringen door overheden aangestuurd worden. "Het ontwikkelen van het juiste beleid en goede prikkels zijn van cruciaal belang om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, zoals het veiligstellen van de energievoorziening, het verminderen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en het uitbreiden van de toegang tot energie in Afrika en elders", aldus het agentschap.

Het IEA spreekt van grote transformaties in de mondiale energiesector, waaronder de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, veranderingen in de olieproductie en globalisering van de aardgasmarkt.

Het agentschap voorziet in het energieverbruik een aanhoudende verschuiving naar Azië. IEA signaleert daarbij gemengde signalen over het tempo en de richting van de veranderingen die daarmee gepaard gaan.

"De oliemarkt gaat een periode van hernieuwde onzekerheid en volatiliteit in, waarbij in de eerste jaren na 2020 mogelijk sprake zou kunnen zijn van een aanbodtekort", aldus IEA. "De vraag naar aardgas stijgt", voegde het agentschap toe. Daarbij zal volgens het rapport geen sprake zijn van een overaanbod omdat China een "gigantische" consument zal zijn in de nabije toekomst. Ook de opkomst van zonnepanelen zet volgens het rapport door, hoewel andere schonere technologieën en vooral een efficiënt beleid nog een lange weg te gaan hebben en daar een steun in de rug bij kunnen gebruiken.

De analyse van het IEA toont aan dat het olieverbruik in de komende decennia groeit als gevolg van de stijgende vraag naar petrochemicaliën, vrachtvervoer en de luchtvaart. Echter, om aan deze vraag te kunnen voldoen moet het aantal conventionele olieprojecten op de korte termijn volgens het agentschap meer dan verdubbelen ten opzichte van de huidige lage niveau's. Als dit niet lukt, zou de Amerikaanse schalieproductie, terwijl die al in een recordtempo groeit, ter compensatie de productie tussen nu en 2025 met meer dan 10 miljoen vaten per dag moeten verhogen. Dat is als een extra Rusland toevoegen aan de mondiale productie binnen zeven jaar, illustreerde het agentschap de haalbaarheid hiervan.

Op de energiemarkt genieten hernieuwbare energiebronnen volgens het rapport de voorkeur. Hernieuwbare energiebronnen zullen tot 2040 goed zijn voor bijna tweederde van de wereldwijde capaciteitsuitbreiding, zei IEA in het rapport. In dat jaar zal hernieuwbare energie goed zijn voor meer dan 40 procent van de mondiale energiemix, tegen 25 procent vandaag de dag.

Ook de elektriciteitsmarkt ondergaat volgens het IEA een transformatie, die wordt gedreven door de digitale economie, elektrische voertuigen en andere technologische veranderingen. De analyse laat zien dat deze zogenaamde elektrificatie tot een piek in de vraag naar olie zal leiden in 2030.

Geef een reactie