--- ---

Persoonlijke inkomens en bestedingen VS minder sterk omhoog

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 29 oktober 2018

PCE kernprijsindex in september gestegen.

 De persoonlijke inkomens en bestedingen van de gemiddelde Amerikaan zijn in september gestegen, hoewel minder sterk dan een maand eerder.

De inkomens stegen met 0,2 procent, in vergelijking met een stijging van 0,4 procent een maand eerder.

De uitgaven liepen in september met 0,4 procent op, na een toename van 0,5 procent in augustus.

De PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als één van de graadmeters voor de ontwikkeling van de inflatie gebruikt, steeg in september met 0,2 procent, na een pas op de plaats in augustus.

Op jaarbasis was er opnieuw sprake van een stijging van de PCE kernprijsindex met 2,0 procent.

De Fed streeft naar een prijsstabiliteit van 2,0 procent.

Geef een reactie