--- ---

BlackRock meldt fractioneel kleiner belang in WFD Unibail Rodamco

Redactie De Aandeelhouder - woensdag, 10 oktober 2018

Kapitaalbelang van bijna 5 procent.

BlackRock heeft een fractioneel kleiner belang in Unibail-Rodamco-Westfield gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 8 oktober 2018.

BlackRock meldde een kapitaalbelang van 4,99 procent met een stemrecht van 5,78 procent.

Op 24 september van dit jaar meldde BlackRock een kapitaalbelang van 5,00 procent met een stemrecht van 5,80 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie