--- ---

Kapitaalbelang teruggebracht tot onder meldingsgrens.

Norges Bank heeft een kleiner belang in ASM International gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 12 september 2018.

Norges Bank meldde een kapitaalbelang van 2,57 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 11 september dit jaar meldde Norges Bank nog een kapitaalbelang van 3,06 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie