--- ---

Consortium met Van Oord krijgt opdracht van Tennet

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 06 september 2018

Financiële details niet vermeld.

 Het consortium Van Oord–Hellenic Cables heeft van Tennet de opdracht gekregen voor de levering en installatie van de zee- en landkabels voor het project Hollandse kust (zuid) Alpha. Dit meldde de Nederlandse baggeraar donderdag nabeurs zonder een opdrachtsom te vermelden.

De opdracht bestaat onder meer uit het ontwerp, de fabricage van 220 kVkabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsnet, waarmee het mogelijk wordt om de windenergie van zee naar de stroomgebruiker aan land te krijgen.

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) wordt naast het Alpha project nog een tweede windpark gebouwd, genaamd Beta. "Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Beta", aldus Van Oord.

De netaansluiting HKZ Alpha moet in 2021 gereed zijn, Beta volgt in 2022.

Geef een reactie