--- ---

OPEC twijfelt aan vraag naar olie

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 12 juni 2018

Veel onzekerheid volgens kartel.

 Oliekartel OPEC heeft twijfels over de vraag naar olie in de tweede jaarhelft. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het kartel.

Voor nu voorziet OPEC een vraag naar 33,3 miljoen vaten per dag voor de tweede helft van 2018. Dat is een half miljoen vaten minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Er bestaat echter grote onzekerheid, zo meldde OPEC, waardoor de schattingen voor de komende zes maanden ver uiteen lopen. Die onzekerheid geldt niet alleen voor de vraagzijde, maar ook voor de aanbodzijde die wordt gevuld door olielanden die niet zijn aangesloten bij het kartel.

OPEC denkt dat in de tweede jaarhelft niet-aangesloten landen 2,0 miljoen vaten olie per dag meer zullen produceren in vergelijking tot vorig jaar. De Verenigde Staten zijn daarbij volgend het kartel de belangrijkste aanjager, gevolgd door Canada en Brazilië.

Dit alles vraagt volgens OPEC om een zeer duidelijke vinger aan de pols.

Voor heel 2018 mikt OPEC op een groei van de mondiale vraag naar olie met 1,65 miljoen vaten per dag naar 98,85 miljoen vaten.

Op 21 en 22 juni komen de kartelleden weer bijeen in Wenen.

Geef een reactie