--- ---

Goldman Sachs meldt stevig belang in ASMI

Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 08 juni 2018

Belang bijna 10 procent.

 The Goldman Sachs Group heeft een fors groter belang in ASM International gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 4 juni 2018.

Goldman Sachs meldde een kapitaalbelang van 9,89 procent met een dito stemrecht. Daarvan houdt de bank een belang van 3,40 procent middelijk reëel en 6,49 procent middelijk potentieel.

Op 19 januari dit jaar meldde Goldman Sachs nog een kapitaalbelang van 2,94 procent in ASMI met eenzelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie