--- ---

Baillie Gifford verkleint stemrecht in IMCD

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 01 mei 2018

Geen kapitaalbelang.

 Baillie Gifford & Co heeft een kleiner stemrecht in IMCD gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 27 april 2018.

Baillie Gifford meldde een stemrecht van 2,99 procent. Op 9 april dit jaar was dit nog 3,00 procent. Baillie Gifford had geen kapitaalbelang.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie