--- ---

Beursblik: ABN AMRO zet Arcadis op verkooplijst

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 26 maart 2018

Koersdoel naar 15,00 euro.

 ABN AMRO heeft maandag het advies voor Arcadis verlaagd van Houden naar Verkopen en het koersdoel werd door analist Philip Ngotho teruggebracht van 19,00 naar 15,00 euro.

Ook zette de analist het aandeel op de lijst van minst favoriete aandelen van ABN AMRO.

Volgens Ngotho onderschat de markt het risicoprofiel van Arcadis. De analist wees onder meer op de door het adviesbureau afgegeven garanties voor het Braziliaanse verlieslatende en zwaar gefinancierde ALEN. Arcadis tracht ALEN te desinvesteren, maar ABN AMRO betwijfelt op de opbrengsten voldoende zullen zijn om de gedane investeringen terug te verdienen. Daarbij is er ook een risico dat Arcadis de schuld van ALEN zal moeten terugbetalen, wat voor een "significante" kasuitstroom kan zorgen. De markt beseft dit onvoldoende, meent Ngotho, deels omdat Arcadis dit risico steeds bagatelliseerde

Maar ook buiten ALEN zijn er volgens de analist meer risico’s om rekening mee te houden. Soms zijn deze duidelijk gecommuniceerd aan de markt, maar in sommige gevallen ook niet.

Ngotho is bijvoorbeeld bevreesd voor de werkkapitaalpositie van Arcadis, die de analist "zwak" noemt. Dit brengt het risico van afschrijvingen met zich mee.

Daarnaast kan een gebrek aan kasgeld wel eens tot problemen leiden, denkt ABN AMRO. Arcadis heeft aanzienlijke hoeveelheden geld apart staan voor specifieke doeleinden, waardoor dit niet voor algemene of directe bedrijfsdoeleinden kan worden gebruikt. De situatie bij Arcadis is volgens de analist uniek in de Benelux.

Ngotho waarschuwde beleggers dat de convenanten van Arcadis mogelijk weer een probleem worden. En de beoogde verkoop van CallisonRTKL is noodzakelijker voor Arcadis dan misschien op eerste gezicht leek.

Het aandeel Arcadis daalde maandag 8,9 procent naar 15,73 euro.

Geef een reactie