--- ---

Jobson verdubbelt belang in Wessanen

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 13 maart 2018

Kapitaalbelang inmiddels ruim 22 procent.

De heer Jobson heeft een flink groter belang in Wessanen gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 8 maart 2018.

Charlie Jobson meldde een kapitaalbelang van 22,09 procent met eenzelfde stemrecht.

Op 29 december 2017 meldde Jobson nog een kapitaalbelang van 10,33 procent met een dito stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie