--- ---

PostNL bereikt principeakkoord over cao postbezorgers

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 12 maart 2018

Nu akkoord voorgelegd aan vakbondsleden.

 PostNL heeft een principeakkoord bereikt met de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten over een nieuwe cao voor de ruim 18.500 postbezorgers van het postbedrijf. Dit maakte PostNL maandag bekend.

Afgesproken is dat het salaris tijdens de looptijd van de cao in 5 stappen omhoog gaat met in totaal 5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een eenmalige uitkering en de aanpassing van de pensioenregeling aan de fiscale eisen. 

Nu gaan de vakbonden het akkoord positief voorleggen aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst van de ledenraadplegingen uiterlijk op 6 april bekend is.

Geef een reactie