--- ---

Brill meldt tegenvaller

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 12 februari 2018

Omzetontwikkeling wel conform eigen verwachting.

 Brill heeft in 2017 het bedrijfsresultaat (EBITDA) wat trager dan verwacht zien groeien, maar de omzet groeide evenwel conform verwachting. Dit maakte de wetenschappelijke uitgever maandagochtend bekend met de publicatie van voorlopige cijfers.

In het afgelopen jaar realiseerde Brill een omzet van 36,3 miljoen euro, hetgeen 13 procent meer was dan de 32,2 miljoen euro een jaar daarvoor. Het bedrijf groeide autonoom, maar ook middels overnames.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op 4,2 miljoen euro, hetgeen aan de onderkant van de voorziene groei van circa vijf procent lag. Het resultaat viel ook lager uit dan in 2016. De verkoopprijzen ontwikkelden zich niet als verwacht, vanwege geanticipeerde productiekosten aan het einde van het jaar. Ook boekhoudkundige veranderingen en hogere personeelskosten speelden de ondernemingen niet in de kaart.

Brill verwacht wel dat de afschrijvingen op content zal afnemen, vanwege significante kostenbesparingen.

De liquiditeitspositie van Brill trok boven verwachting aan tot 3,8 miljoen euro, als gevolg van verdere verbeteringen van het werkkapitaal.

In november meldde Brill nog dat de omzet in het derde kwartaal trager dan voorzien groeide, omdat een belangrijke Amerikaanse klant boeken terugzond waarvan er abusievelijk te veel waren besteld. Aangepast voor deze effecten, bleek de onderliggende autonome omzetgroei in 2017 te zijn uitgekomen op vier procent. Deze groei ligt hoger dan het langetermijngemiddelde waar Brill vanuit gaat. Zoals al eerder gemeld werd de winstgevendheid van Brill "significant" bepaald door eenmalige items.

Voor 2018 voorziet Brill een aanhoudende "gezonde groei" en verwacht het bedrijf een "bevredigende verbetering" van de winstgevendheid.

Op 15 maart komt Brill met de definitieve jaarcijfers.

Het aandeel Brill koerste maandag op 31,40 euro.

Geef een reactie