--- ---

Baillie Gifford meldt eerste stemrecht in IMCD

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 09 januari 2018

Miniem kapitaalbelang gemeld.

Baillie Gifford & Co heeft een eerste stemrecht en kapitaalbelang in IMCD gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 5 januari 2018.

Baillie Gifford meldde een stemrecht van 3,10 procent met een kapitaalbelang van 0,07 procent.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie