--- ---

Mr. Jobson vergroot belang in Wessanen

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 04 januari 2018

Zowel kapitaalbelang als stemrecht verhoogd.

(ABM FN-Dow Jones) Mr. Jobson heeft een groter belang in Wessanen gemeld. Dit bleek uit een melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht, gedateerd op 29 december 2017.

Jobson meldde een kapitaalbelang van 10,33 procent met een stemrecht van eveneens 10,33 procent. 

Op 4 maart 2016 meldde Jobson nog een kapitaalbelang van 8,01 procent met een zelfde stemrecht.

Wet op het financieel toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet op het financieel toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 3 procent elke wijziging in hun belang melden bij het overschrijden van de volgende drempelwaarden: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 en 95 procent. Dit geldt zowel bij het opbouwen als het afbouwen van een belang.

Geef een reactie