--- ---

Pensioenfondsen bezitten weinig Nederlandse aandelen

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 12 oktober 2017

Fondsen financieren wel veel Nederlands vastgoed en krediet.

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse pensioenfondsen beleggen bijna een derde van hun bezittingen in aandelen, maar daarvan wordt 98 procent in het buitenland belegd. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Investeringsinstelling.

Nederlandse pensioenfondsen hebben in totaal 1.224 miljard euro aan bezittingen, waarvan bijna 400 miljard is belegd in in aandelen en ruim 580 miljard euro in staatsleningen, hypotheken en andere kredieten, bleek uit het data-onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met De Nederlandsche Bank. 

Van alle pensioenfondsbeleggingen is 12,5 procent, of 152 miljard euro, belegd in Nederland. De portefeuille met Nederlandse aandelen is met minder dan 9 miljard euro relatief klein. 

In Nederlandse staatsobligaties staken pensioenfondsen 54 miljard euro, in Nederlandse hypotheken 26 miljard en in overige kredieten 23 miljard euro. Tenslotte zit er 25 miljard euro pensioengeld in Nederlands vastgoed, ruim een vijfde van de totale vastgoedportefeuille van de Nederladse pensioenfondsen.

Nederlandse verzekeraars beleggen veel meer in staatsobligaties, hypotheken en andere kredieten en veel minder in aandelen. Van de totale beleggingsportefeuille van 481 miljard euro van verzekeraars zit 311 miljard euro in vastrentende waarden. Verzekeraars investeren 40 procent van hun beleggingen in Nederland, vooral in vastrentende waarden. De Nederlandse aandelenportefeuille van 7 miljard euro beslaat een kwart van de totale aandelenportefeuille.

Geef een reactie