--- ---

DNB waarschuwt voor risico’s klimaatverandering

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 05 oktober 2017

Centrale bank gaat klimaatrisico's intensiever monitoren.

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandsche Bank waarschuwt banken en verzekeraars voor de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Dit maakte de centrale bank donderdag bekend.

DNB wil klimaatrisico’s steviger verankeren in haar toezicht met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van duurzame financiële stabiliteit. Daarnaast wordt er bij de bank gewerkt aan de implementatie en verdere ontwikkeling van klimaatstresstesten. 

Schade als gevolg van storm, hagel en regen is in Nederland meestal verzekerd en heeft daarmee een directe impact op verzekeraars, aldus DNB. Grootschalige overstromingen zijn vaak onverzekerd, maar kunnen volgens de bank desalniettemin via verschillende kanalen impact hebben op de bezittingen van financiële instellingen.

De toenemende klimaatgerelateerde schadelasten leiden volgens DNB tot een additionele druk op de premies van schadeverzekeringen, waarbij premieverhogingen schoksgewijs kunnen plaatsvinden. De bank waarschuwt ook voor het risico van onderschatting van huidige verzekeringstechnische risico’s. 

In het algemeen lijkt de Nederlandse financiële sector zich volgens DNB steeds bewuster te zijn van klimaatrisico’s en zet de sector stappen in de goede richting. Zo hebben banken aangescherpte eisen aangekondigd voor de herfinanciering van niet-duurzame kantoren. Daarnaast brengen veel grote financiële instellingen in kaart aan welke CO2-intensieve sectoren zij blootgesteld zijn. 

Er moeten volgens de bank echter nog extra stappen worden gezet. Zo kunnen instellingen meer vooruitblikkende elementen zoals scenarioanalyses toevoegen aan hun risicomanagement. Verder is het belangrijk dat instellingen klimaatrisico’s stelselmatig in kaart brengen en daar waar nodig maatregelen nemen.

Het rapport van DNB gaat ook in op de gevolgen van de afspraken in het Verdrag van Parijs om de uitstoot van CO2 te beperken. Hierdoor loopt de financiële sector risico’s, onder andere door transitiebeleid en technologische ontwikkelingen. Ook ziet de bank dat de markt voor groene financiële producten zich ontwikkelt, wat zowel kansen als risico’s met zich meebrengt. 

Geef een reactie