--- ---

Beursgenoteerde belangen Value8 stijgen in waarde

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 04 juli 2017

Optie op Keesmakers niet uitgeoefend.

De beursgenoteerde belangen van Value8 zijn in het eerste halfjaar 2017 "per saldo" in waarde gestegen in vergelijking tot eind 2016. Dit maakte het investeringsvehikel onder leiding van Peter Paul de Vries dinsdag voorbeurs bekend.

Procentueel was de waardestijging bij Nedsense met 62 procent het grootst. Alleen Novisource en Sucraf droegen met dalingen van respectievelijk 4,5 en 17,5 procent negatief bij.

Ten aanzien van SnowWorld, afgelopen half jaar goed voor een waardestijging van 16,9 procent, meldde Value8 dat het belang werd afgebouwd. "Naast een klein aandelenbelang houdt Value8 nog een optie om 5 procent van de aandelen te verwerven tegen een koers van 8 euro per aandeel", aldus het investeringsvehikel.

Daarnaast deelde Value8 dinsdag mede dat het haar optie om tot een meerderheidsbelang te komen in Keesmakers niet heeft uitgeoefend. Als gevolg daarvan is het optierecht komen te vervallen. Value8 houdt een belang van 43 procent in Keesmakers.

Value8 repte verder niet over het proces rondom de nog altijd missende goedkeurde verklaring van de accountant voor de jaarrekening over 2016.

Geef een reactie