--- ---

Nederlandse export groeit door

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 16 mei 2017

Ook import hoger in maart.

(ABM FN-Dow Jones) De export van Nederlandse goederen is in maart op jaarbasis in een steviger tempo doorgegroeid in vergelijking tot de voorgaande maand, toen er zich al een aardige groei aftekende. Dit bleek uit cijfers van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) die dinsdag werden gepubliceerd.

Het volume van de goederenexport nam in maart met 6,5 procent toe vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. In februari was sprake van een stijging met 4,9 procent en in januari met 0,9 procent.

In maart 2017 groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten en chemische producten. De uitvoer van aardgas was daarentegen veel lager dan een jaar eerder.

De import liep in maart op jaarbasis met 7,0 procent op uitgedrukt in volumes.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei gunstiger dan in maart. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van mei is vooral het Duitse producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van maart. Ook de ontwikkeling van de Duitse industriële productie was een stuk gunstiger. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was daarentegen minder gunstig.

Geef een reactie