--- ---

Structureel lagere groei wereldhandel sinds economische crisis

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 29 december 2016

DNB ziet trend in komende jaren aanhouden.

De groei van de wereldhandel is sinds 2012 structureel vertraagd ten opzichte van de decennia voor de financiële crisis, iets wat de komende jaren zal aanhouden. Dit schreef De Nederlandsche Bank donderdag.

Waar de groei van de wereldhandel in de kwarteeuw tot en met 2007 gemiddeld 7 procent per jaar bedroeg, groeide de wereldhandel in de afgelopen vier jaar met slechts 3 procent per jaar. DNB, maar ook het Centraal Planbureau (CPB) en internationale organisaties zoals de ECB, de OESO en het IMF denken dat deze structureel lagere groei van de wereldhandel in ieder geval tot en met 2018 zal aanhouden.

DNB noemde een aantal oorzaken voor de groeivertraging in de internationale handel, zoals de verschuiving van economische activiteit naar opkomende markten, die minder handelsintensief zijn dan ontwikkelde economieën als de Nederlandse. Uit een studie van de ECB, waar DNB een bijdrage aan leverde, blijkt dat deze trend zal aanhouden. De economische groei in landen als China, India, Brazilië en Rusland zal naar alle waarschijnlijkheid hoger liggen dan die in ontwikkelde economieën.  

Een tweede oorzaak is dat productieprocessen niet verder mondiaal worden ‘opgeknipt’. In de kwarteeuw voorafgaand aan de financiële crisis nam de globalisering in snel tempo toe, waarbij de productie van industriële eindproducten steeds vaker gepaard ging met het overschrijden van verschillende landsgrenzen, voordat het product uiteindelijk bij de consument terecht kwam. Aan deze trend is volgens DNB een einde gekomen. Bovendien neemt het lokale protectionisme daarbij toe.

In de 15 jaar voorafgaand aan de crisis kreeg de wereldhandel een sterke impuls van de toetreding van China tot de wereldeconomie. Het effect daarvan neemt af en bovendien ontwikkelt de Chinese economie zich steeds meer van uitvoer- en investeringsgedreven groei naar een interne consumptiegedreven groei. Daarnaast slagen Chinese bedrijven er steeds beter in om bij het maken van exportproducten meer toegevoegde waarde te creëren door minder intermediaire producten in te voeren.

DNB voorziet verder weinig aanvullende internationale handelsgroei uit nieuwe handelsverdragen. Volgens de centrale bank maakt liberalisme in belangrijke economieën plaats voor protectionisme.

Volgens DNB is het lagere groeitempo van de international handel niet per definitie problematisch voor de economische groei. De relatief lage wereldhandelsgroei zal zich naar verwachting in de komende jaren niet één op één vertalen in een relatief lage economische groei. <

Geef een reactie