--- ---

Update: ASML bevestigt groeidoelstelling 2020

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 31 oktober 2016

Winst per aandeel naar ruim 8 euro.

ASML denk nog altijd in 2020 een jaaromzet van 10 miljard euro te kunnen genereren, zoals het voor het eerst in 2014 op een beleggersdag bekend maakte. Dit meldde de Veldhovense toeleverancier in aanloop naar een beleggersdag later vandaag in New York.

Daarbij gaf ASML aan te verwachten dat in 2020 de brutomarge rond de 50 procent zal liggen en dat de winst per aandeel vermoedelijk stijgt naar meer dan 8 euro per aandeel. Volgens Theodoor Gilissen Bankiers is deze winstverwachting niet erg verrassend. In 2014, toen de winst per aandeel 2,72 euro bedroeg, stelde ASML een verdrievoudiging te voorzien, hetgeen neer zou komen op 8,16 euro, zo merkte analist Jos Versteeg op. De analist heeft een Aanbevolen advies op ASML.

Analisten van JPMorgan rekenen voor 2020 op een omzet van maar liefst 12 miljard euro, met een marge van 51 procent en een winst per aandeel van ongeveer 10 euro. Het advies voor ASML werd gehandhaafd op Overwogen,

De geplande overname van Hermes Microvision Inc. biedt volgens ASML daarnaast extra groeikansen.

Het aandeel ASML won maandag 0,8 procent. De AEX verloor 0,4 procent.

Update: om analistencommentaar en koersreactie toe te voegen.

Geef een reactie