--- ---

ABN AMRO dupeerde beleggers bij afwikkeling claimemissie ArcelorMittal – VEB

Redactie De Aandeelhouder - donderdag, 30 juni 2016

Bank zal klachten individueel beoordelen.

ABN AMRO heeft claims van haar klanten bij de afwikkeling van de emissie van ArcelorMittal in maart van dit jaar als waardeloos afgeboekt, waardoor beleggers inkomsten zijn misgelopen. Dit stelde de Vereniging van Effectenbezitters donderdag op de eigen website.

Volgens de VEB is het gebruikelijk dat een bank die constateert dat een aandeelhouder zijn claimrechten niet tijdig heeft verkocht, deze alsnog verkoopt. Na aftrek van de kosten die de bank maakt voor de verkoop, komen de opbrengsten vervolgens ten goede van de aandeelhouder. In het geval van de claimemissie deed ABN AMRO dit evenwel niet.

"ABN AMRO heeft de Amsterdamse claims als waardeloos afgeboekt. Dit is niet in het belang van beleggers", aldus de VEB, die meent dat de bank onvoldoende aan haar zorgplicht heeft voldaan door klanten enkel te informeren over het waardeloos aflopen van de claims.

Opmerkelijk noemde de belangenbehartiger dat de Arcelor claims die genoteerd waren aan de New York Stock Exchange wel zijn verkocht door ABN AMRO.

Beleggers kunnen volgens de VEB over de kwestie contact opnemen met ABN AMRO, die vervolgens de klachten individueel zal beoordelen.

Geef een reactie