--- ---

Fitch vindt Brexit negatief voor meeste Britse sectoren

Redactie De Aandeelhouder - vrijdag, 24 juni 2016

Kredietwaardigheid van vrijwel alle Britse sectoren onder druk.

De Amerikaanse kredietwaardigheidsbeoordelaar Fitch beoordeelt de Brexit in brede zin als negatief voor de kredietwaardigheid van de meeste Britse sectoren. Dit zei Fitch vrijdag in een rapport.

Fitch wees in zijn vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk op de zwakkere groei op de middellange termijn en de onzekerheden over toekomstige handelsbetrekkingen.

Daarnaast zijn er gevolgen voor de ratings in infrastructuur, overheidsfinanciering, door de overheid gegarandeerde bankleningen en gestructureerde lening zoals collateralized debt obligations, aldus Fitch.

Voor overige sectoren voorzien de Amerikanen op de korte termijn een beperkte invloed van de keus van de Britten de Europese Unie de rug toe te keren.

Voor de middellange en lange termijn hangen de gevolgen volgens Fitch af van de impact op de economische groei, de daling van het Britse pond, inflatie, rentestanden, werkgelegenheid en koersen.

Fitch wees verder op de negatieve effecten voor de status van bankhub van het Verenigd Koninkrijk, omdat een deel van de markt naar de regio van de Europese Unie verhuist.

Bedrijven kunnen last krijgen van hogere importkosten en druk op export.

De Amerikaanse kredietbeoordelaar heeft een AA+ rating op het Verenigd Koninkrijk.

Geef een reactie