--- ---

BAM geeft converteerbare obligaties uit

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 06 juni 2016

Opbrengst circa 125 miljoen euro.

Koninklijke BAM Groep gaat voor circa 125 miljoen euro achtergestelde en ongezekerde converteerbare obligaties uitgeven, met een vervaldatum in 2021. Dit kondigde het bouwconcern maandag in een persbericht aan.

De opbrengst zal worden gebruikt om de bestaande achtergestelde kredietlijn af te lossen en voor algemene bedrijfsdoeleinden. De uitgifte is volgens BAM in lijn met de financieringsstrategie om zijn balans te versterken door het verlengen van de looptijd en het verbreden van zijn financieringsbronnen. 

De obligaties zijn converteerbaar in gewone aandelen van BAM met een nominale waarde van 0,10 euro per aandeel. In een faillissementssituatie zijn de vorderingen van houders van de Obligaties op de Vennootschap achtergesteld ten opzichte van de senior betalingsverplichtingen van het bedrijf.

De obligaties zullen naar verwachting een jaarlijkse coupon hebben tussen de 3,00 en 3,75 procent, die halfjaarlijks achteraf betaald zal worden op 13 juni en 13 december, en een conversiepremie tussen 30 en 35 procent op de volumegewogen gemiddelde prijs van de aandelen op Euronext in Amsterdam tussen het moment van beursopening op 6 juni 2016 en het moment van prijsbepaling.

De obligaties zullen worden uitgegeven tegen 100 procent van de nominale waarde en zullen, tenzij ze eerder worden afgelost, geconverteerd of ingekocht en ingetrokken, worden terugbetaald tegen de nominale waarde op of rond 13 juni 2021.

Bij uitoefening van hun conversierechten zullen houders aandelen ontvangen tegen de dan geldende conversieprijs. Met ingang van 28 juni 2019 heeft de Vennootschap het uitoefeningsrecht om het volledige aantal van de uitstaande obligaties terug te kopen tegen nominale waarde plus nog te ontvangen maar niet reeds betaalde rente, wanneer de waarde van de aandelen onderliggend aan een obligatie groter is dan 130.000 euro gedurende een vastgestelde periode.

De obligaties zullen naar verwachting worden uitgegeven op of rond 13 juni 2016. Binnen 30 dagen na de datum van uitgifte zal een aanvraag worden gedaan om de obligaties toe te laten tot de handel op de open markt van de Frankfurt Stock Exchange.

De definitieve voorwaarden van de obligaties zullen naar verwachting later vandaag bekend worden gemaakt.

Het aandeel BAM is vrijdag gesloten op 4,18 euro. 

 

 

Geef een reactie