--- ---

Nationale-Nederlanden volgens Kifid wel degelijk informatieplichtig

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 29 maart 2016

Geschillencommissie verwerpt beroep op uitspraak Europees Hof.

Nationale-Nederlanden kan zich niet op een uitspraak van het Europese Hof beroepen om aan zijn informatieplicht bij het afsluiten van beleggingsverzekeringen te ontkomen. Dit oordeelde de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid dinsdag, hetgeen betekent dat de verzekeraar blootgesteld blijft aan het vergoeden van klanten.

In 2013 had de geschillencommissie geoordeeld dat NN tekortschoot in zijn informatieplicht bij het afsluiten van beleggingsverzekeringen in 1997. NN zou consumenten niet op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd hebben over de eerste kosten van een beleggingsverzekering, aldus Kifid.

In reactie hierop beriep NN zich op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van medio 2015, waaruit zou blijken dat het niet verplicht was informatie over de eerste kosten te geven. 

Maar "de uitspraak van het Europese Hof van Justitie leidt niet tot beperking van de informatieplicht van een verzekeraar bij een beleggingsverzekering", stelde het Nederlandse klachteninstituut.

Kifid oordeelt dat NN de eerste kosten van een beleggingsverzekering moet compenseren en deze ten goede laten komen aan de waarde-opbouw van de verzekering. 

Ook oordeelde het financiële klachteninstituut dat NN te kort is geschoten in zijn informatieplicht over het hefboom- en inteereffect, waarbij bij dalende koersen meer moet worden betaald voor een meeverzekerd overlijdensrisico. 

En volgens Kifid hanteert de verzekeraar in zijn compensatieregeling een netto jaarlijks bruto rendement van 6 procent en in de offerte een minimum nettorendement van 15 procent, waardoor de geschillencommissie oproept de vergoeding voor het hefboom- en inteereffect door NN te laten herrekenen volgens een nettorendement van 13 procent. 

De hogere vergoeding voor het hefboom- en inteereffect moet eveneens ten goede komen aan de waarde opbouw van de verzekering, oordeelde het Kifid.     

De geschillencommissie geeft NN vier weken na ontvangst van de uitspraak de tijd om de vergoedingen te herrekenen en daarmee de waarde-opbouw van de beleggingsverzekering te verbeteren.

 

Geef een reactie