--- ---

Industrie en dienstensector eurozone blijven krimpen

Redactie De Aandeelhouder - dinsdag, 24 juli 2012

Inkoopmanagersindex industrie en de dienstensector bleef in juli voor de zesde maand op rij in negatief territorium staan.

De inkoopmanagersindex (PMI) voor de industrie en de dienstensector in de eurozone is in juli  vlak gebleven. Daarmee zijn de industrie en de dienstensector voor de zesde maand op rij gekrompen. Dat meldt Markit op basis van voorlopige cijfers. 

 

De samengestelde PMI van de eurolanden bleef in juli staan op 46,4, onveranderd ten opzichte van juni. Een indexstand van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van economische groei, terwijl een cijfer beneden de 50 betekent dat de economie krimpt. 

 

De dienstenindex steeg tot 47,6 van 47,1. Economen gepolst door Bloomberg hadden hiervoor gerekend op een stand van 47,1. 

 

De samengestelde index voor de industrie, bestaand uit de productie-index en indexcijfers voor onder andere prijzen en de werkgelegenheid, daalde tot 44,1 van 45,1. Hiervoor was gerekend op een stand van 45,2. 

 

Geef een reactie