Philips geschikt voor schrijven puts

Redactie De Aandeelhouder - maandag, 21 november 2011

Nieuwe bonusplannen Philips kunnen voor een stimulans zorgen.

Topman Frans van Houten van Philips gaat een bonuscultuur creëren om het Nederlandse personeel te prikkelen tot betere prestaties. 7 tot 12 procent van het jaarsalaris moet variabel worden. Dat is veelal het dubbele van het huidige percentage. Ook worden de bonuscriteria meer gekoppeld aan individuele prestaties in plaats van bedrijfsbrede doelen. Het plan is voorgelegd aan de vakbonden en de ondernemingsraad.

 
Het is alsof oude tijden van werknemersparticipatie herleven, maar het is wel een middel om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. Bovendien zullen ze dan veel resultaatgerichter gaan werken, wat de productiviteit ten goede zal komen.

 
Het aandeel noteert 13,97 euro. Er ligt een technische bodem op 13,00, wellicht een mooi niveau om puts te gaan schrijven.

Geef een reactie