Zoeken in de Aandeelhouder
NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Nico Inberg - dinsdag, 1 december 2020 00:01

Zo werkt het met de Rabobank Certificaten

  • Positie op 3 december nabeurs als leidraad
  • 4 december voorbeurs wordt hoogte uitkering bekend
  • 9 december nieuwe certificaten op rekening
  • Beleggers die tussentijds verkocht hebben krijgen niets

Op aandringen van de ECB besloot Rabobank dit voorjaar geen rente uit te keren op haar Rabobank Certificaten. Dat leidde tot veel verontwaardiging bij de Certificaathouders. Rabobank besloot onlangs toch een soort uitkering te geven in de vorm van Rabobank Certificaten. Een soort stockdividend dus.

Wie krijgt deze uitkering?

Iedereen die op 3 december na sluiting Rabobankcertificaten in portefeuille heeft.

Hoe hoog is de uitkering?

Dat wordt vrijdag voorbeurs bekend. We gaan uit van 6.5% over de nominale hoofdsom. Gecorrigeerd voor de huidige marktprijs van 133% mag een certificaathouder ongeveer rekenen op een uitkering van 5% van zijn bestaande portefeuillewaarde. Vrijdagochtend wordt bekend hoe hoog deze uitkering exact wordt.

Wanneer krijg ik de uitkering?

Op 9 december worden de nieuwe certificaten bijgeschreven op uw rekening en kunt u er meteen mee handelen.

De koers van de certificaten zal op 4 december normaal gesproken corrigeren voor de uitkering. Dat werkt hetzelfde als met dividend bij aandelen.

Vanaf begin volgend jaar zal de notering weer ‘clean’ zijn.  Dat betekent dat er weer opgebouwde rente meebetaald moet worden.

Dan is het verder wachten op de ECB: verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd de Europese centrale bank de dividendbetalingen weer vrij zal geven. Lokale toezichthouders zullen dan bepalen of banken al dan niet hun dividend weer kunnen gaan uitbetalen.

Geen compensatie voor beleggers die eerder verkochten dit jaar

Dan nog dit: beleggers die hun certificaten gaandeweg dit jaar hebben verkocht, krijgen GEEN compensatie. De Rabobank stelt niet anders te kunnen omdat er nu eenmaal geen recht is of was op een vergoeding: deze is ten allen tijde discretionair geweest. Met andere woorden: ondanks dat er tot nog toe altijd uitbetaald werd, kunnen en konden beleggers daar geen rechten aan ontlenen.

Hieronder ziet u een sectie met veelgestelde vragen (via Rabobank.nl):

Op welke dag moet ik in het bezit zijn van Rabobank Certificaten om in aanmerking te komen voor deze uitkering?

Als je op donderdag 3 december 2020 na beurssluiting Rabobank Certificaten op je effectenrekening hebt, krijg je voor die positie een vergoeding in Rabobank Certificaten uitgekeerd. Op 4 december 2020 is de zogenoemde ex-datum. Aankopen in Rabobank Certificaten die je vanaf dan doet, komen niet meer in aanmerking voor deze vergoeding.

Vanaf 4 december 2020 is de omwisselverhouding bekend. De omwisselverhouding geeft aan hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. Met deze omwisselverhouding kun je berekenen hoeveel Rabobank Certificaten je ontvangt. Op 4 december 2020 vóór 09.00 uur vind je de omwisselverhouding op rabobank.nl/certificaten.

Wil je weten hoeveel Rabobank Certificaten je hebt? Deel dan de nominale waarde door € 25. Om uit te rekenen hoeveel Rabobank Certificaten je krijgt uitgekeerd, deel je vervolgens het aantal Rabobank Certificaten (op 3 december 2020 na beurssluiting) door de omwisselverhouding.

Fictief rekenvoorbeeld*

Stel, je hebt op 3 december 2020 na beurssluiting een positie met een nominale waarde van € 10.000. Dat komt overeen met € 10.000/€ 25 = 400 Rabobank Certificaten. Stel dat de omwisselverhouding 19 is. Dan heb je recht op: 400/19= 21,05 Rabobank Certificaten.

De fractie van 0,05 wordt door Rabobank verkocht.

Je ontvangt dan 21 nieuwe Rabobank Certificaten op je effectenrekening, plus de verkoopwaarde van de fractie van 0,05 op je gekoppelde tegenrekening.

Op je effectenrekening zie je een toename van € 526,25 aan nominale waarde, waarvan € 1,25 aan fracties die kort daarna door Rabobank worden verkocht.

*In dit voorbeeld zijn bepaalde getallen afgerond. Bij de daadwerkelijke berekening wordt alleen de uiteindelijke contante uitkering afgerond op hele centen.

Waarom wordt er gerekend met een omwisselverhouding?

De vergoeding wordt berekend over de marktwaarde in plaats van over de nominale waarde van de Rabobank Certificaten. Het is gebruikelijk in de markt dat de marktwaarde als maatstaf geldt. Met behulp van een omwisselverhouding wordt de marktwaarde van de vergoeding bij benadering bepaald.

Wanneer zie ik de nieuwe Rabobank Certificaten op mijn effectenrekening?

Als je in aanmerking komt voor de vergoeding, staan de nieuwe Rabobank Certificaten vanaf 9 december 2020 op je effectenrekening.

Vanaf 9 december 2020 staan de nieuwe Rabobank Certificaten op je effectenrekening. Deze worden toegevoegd aan je bestaande positie en kunnen op de standaard wijze verkocht worden.

Het blijft uiteraard mogelijk om je bestaande positie op ieder moment op de standaard wijze te verkopen. Verkoop je vóór 4 december 2020, dan heb je voor deze verkochte Rabobank Certificaten geen recht op de vergoeding van december 2020.

Beleg je via Rabo Zelf Beleggen, houd er dan rekening mee dat je voor de aan- en verkopen de reguliere aan- en verkoopkosten betaalt.

Waarom wordt er ook een deel in contanten uitgekeerd?

Op basis van de omwisselverhouding bepalen we hoeveel Rabobank Certificaten je in bezit moet hebben om recht te hebben op één nieuw Rabobank Certificaat. De kans is groot dat je positie niet helemaal deelbaar is door de omwisselverhouding. Daardoor kun je een deel van een Rabobank Certificaat krijgen. Dit wordt een fractie genoemd. Omdat je alleen in hele Rabobank Certificaten van nominaal € 25 kunt handelen, worden deze fracties (zonder verkoopkosten) tegen de dan geldende koers verkocht. Daarna storten we de opbrengst op de aan je effectenrekening gekoppelde tegenrekening.

Wat gebeurt er met de fracties van Rabobank Certificaten?

Door de omwisselverhouding is de kans groot dat je niet op een heel aantal Rabobank Certificaten uitkomt. Wij verkopen de fracties van Rabobank Certificaten tegen de dan geldende koers. Je hoeft hiervoor geen verkoopkosten te betalen. De opbrengst wordt gestort op de aan je effectenrekening gekoppelde tegenrekening. Hier hoef je niets voor te doen.

Beïnvloedt het uitkeren van de vergoeding de koers van de Rabobank Certificaten?

Op Rabobank Certificaten die je vanaf 4 december 2020 koopt heb je geen recht op deze vergoeding in Rabobank Certificaten. Op dit moment worden Rabobank Certificaten op Euronext op een zogenoemde 'dirty' wijze verhandeld: hierbij is de verwachting dat de beoogde vergoeding wordt meegenomen in de koers. Daarom verwachten we dat de opgelopen beoogde vergoeding tot de ex-datum van 4 december 2020 een opwaarts effect heeft op de koers. Uitbetaling van een vergoeding kan vervolgens een neerwaarts effect op de koers hebben, omdat de koers naar verwachting zal worden 'gecorrigeerd' met de hoogte van de uitgekeerde vergoeding. Hierbij merken we op dat de koers uiteindelijk altijd wordt bepaald door vraag en aanbod, hierop kunnen dus ook andere factoren dan de uitkering van invloed zijn. Op 4 december 2020 wordt de verhandelingswijze door Euronext aangepast naar 'clean'.

Waarom vindt deze uitkering niet plaats op 29 december 2020, zoals gebeurt bij een uitkering in contanten?

Deze vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten is een uitzonderlijke uitkering die niet is gestandaardiseerd. Er is gekozen om de uitkering vóór de eindejaarsdrukte af te ronden. Op 29 december 2020 is er geen uitkering.

Gaat Rabobank in 2021 weer een contante vergoeding uitkeren?

Op de Rabobank Certificaten is een vergoedingenbeleid van toepassing. Dit beleid vormt niet meer dan een indicatie. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. We kunnen en mogen geen enkele toezegging doen over toekomstige uitkeringen, de hoogte of vorm daarvan.

Komt de ECB nog met een nieuwe aanbeveling over mogelijke vergoedingen in 2021?

Op dit moment is nog niet bekend of de ECB haar aanbeveling over het uitkeren van (contante) vergoedingen op kernkapitaalinstrumenten - en dus de Rabobank Certificaten - vanaf 1 januari 2021 aanpast. We volgen verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de berichtgeving die de ECB naar verwachting in december van dit jaar zal doen.

Geschreven door Nico Inberg

Nico Inberg (1967) is sinds 1 december 2020 verbonden aan Deaandeelhouder.nl. Inberg was in zijn jonge jaren werkzaam als beurshandelaar en in die hoedanigheid partner bij handelshuizen Optiver en Cebulon.

Sinds 2013 schrijft hij in de financiële media over beurs, beleggen en vooral individuele aandelen. Op twitter kunt u Inberg volgen via @nicoinberg. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar nico@deaandeelhouder.nl.

 

De Aandeelhouder TV

april 20, 2021

Flow Traders Crypto Koning 👑 | Nico Inberg over Flow Traders

april 20, 2021

Flow Traders en meer | 20 april 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

april 19, 2021

Beleg in aandelen gericht op binnenlandse consumptie

april 19, 2021

AEX 19apr21 – Geen doorbraak…

Columns

Nieuw
20 apr 14:46 Nico Inberg

FlowTraders: CryptoKings?

20 apr 12:31 Redactie

Slim beleggen in ASMI

20 apr 07:54 Cees Smit

Cees Smit: Nothing else matters

19 apr 10:57 Nico Bakker

TA: Basic-Fit in mooie trendstand

19 apr 07:59 Redactie

3 goedkope technologie aandelen

Het laatste beursnieuws