--- ---

Op 22 maart ging de alarmbel voor wereldwijde aandelen mogelijk van start en is er mogelijk een grotere dalingsfase van start gegaan. Na de impulsachtige daling in de wereldwijde aandelenindex eind januari/begin februari volgde een technische herstelpoging in de vorm van een (bearish) ‘rising wedge’. De neerwaartse uitbraak (conform tekstboek koerspatronen technische analyse) leverde weliswaar een tijdelijk hogere bodem op voor een nieuwe herstelpoging, echter deze poging faalde om de piek van de stijgende wigformatie te passeren (= teken van zwakte).

Nadat de stijgende steunlijn op 19 maart jl. sneuvelde, volgde nog een miniscule opleving, maar deze steunlijn acteerde vervolgens op 21 maart jl. als de nieuwe weerstandlijn, waarna de weg omlaag werd ingeslagen. De dubbele top in de afgelopen weken op wereldschaal doet – na de eerdere ‘wake-up’-call – de alarmbellen nu luid en duidelijk rinkelen.

MSCI USD World Index afgelopen drie maanden op uurbasis

Uitgezoomd zien we nu duidelijk een trendbreuk als gevolg van de koersdaling onder de stijgende steunlijn die de bodems van februari 2016, november 2016, februari en maart 2018 met elkaar verbindt.

Conclusie:

Een stijgende trend is intact, totdat het tegendeel wordt aangetoond. De lagere top(pen) gevolgd door de trendbreuk in de MSCI USD World Index wijzen op een verandering in de vraag- en aanbodkrachten, waarbij het aanbod nu duidelijk de overhand begint te krijgen met een signaalfunctie voor de langere termijn. Een daling onder het bodemniveau van vorige maand lijkt daarom slechts een kwestie van tijd. Pas bij een koersherstel boven de recente dubbele top verbetert het technisch beeld. Herstelpogingen worden nooit uitgesloten (deze week volgt mogelijk een kort herstel ten behoeve van ‘windowdressing’ i.v.m. kwartaalafsluiting door grote vermogensbeheerders), maar de toon voor een grotere betekenisvollere stemmingsomslag (neerwaarts) is aangeslagen. Naar mijn oordeel geldt nu: ‘CASH IS KING’.

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie