Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Uitgebreide AEX-analyse: Crash of herstel?

Uitgebreide AEX-analyse: Crash of herstel?
16 mei 2022 om 10:55

De verwachting dat de AEX-index zou dalen is uitgekomen. Toch valt het verlies vooralsnog mee met slechts 2%. Maar dit heeft ook te maken met de zeer goede laatste beursdag. Gisteren sloot de AEX namelijk 2,82% hoger. Volgens de regels van onze risico-indicator blijft echter een neerwaarts vervolg het meest waarschijnlijke scenario, wat wij u in de volgende 5 stappen laten zien.

Op het wereldtoneel blijft het erg onrustig. De geopolitieke spanningen blijven maar toenemen, prijzen van goederen en diensten stijgen steeds harder, er zijn de nodige tekorten op allerlei fronten, leveringstijden lopen verder op en de rente op de spaarrekening blijft maar 0% of zelfs negatief boven een bepaalde drempel. In de tussentijd zijn centrale bankiers eindelijk begonnen met het verhogen van de rente. Hoewel opkoopprogramma’s van obligaties worden afgebouwd, zien wij dit nog niet terug in de omvang van de balansen van centrale banken. Geldpersen zullen de geopolitieke spanningen niet verlagen. Integendeel, eerder verhogen! Dit geven wij al vele jaren aan.


De AEX-index, de hoofdgraadmeter van de Nederlandse beurs, vertegenwoordigt de koersontwikkeling van de 25 grootste ondernemingen gewogen naar marktkapitalisatie. Iedere 3 maanden analyseren wij, aan de hand van de Golden Crosses Beleggingsmethode, de status van
Nederlands belangrijkste beursindex. Wat wordt de vermoedelijke richting van de beurs? Welke aandelen binnen de index bieden de meeste kansen? Zijn Nederlandse aandelenover- of ondergewaardeerd? Via de Golden Crosses Beleggingsmethode laten wij in 5 stappen zien hoe wij gefundeerd op o.a. deze vragen een antwoord geven.

Onze methode kan op iedere belegging worden toegepast. Dus deze analyse kunt u ook anderszins gebruiken. Daarbij plaatsen wij direct de kanttekening dat geen enkele analysemethode in de wereld een garantie geeft op een positieve rendementsscore. Echter, een gedisciplineerde toepassing van de beleggingsmethode zal op lange termijn waarde toevoegen en risico’s verlagen. De Golden Crosses Beleggingsmethode is een combinatie van fundamentele en technische analyse.

Stap 1: Wat is de status van de risico-indicator?

Als alle 25 onderliggende ondernemingen in koers stijgen, zal het u niet verbazen dat de AEX-index stijgt. En als ze alle 25 dalen, zult u ook begrijpen dat de index daalt. Maar vaak is de praktijk anders.

Binnen één index kunnen de onderliggende bedrijven in verschillende trends bewegen. Het aantal stijgende ten opzichte van dalende trends, rekening houdend met de respectievelijke wegingsfactoren, bepaalt uiteindelijk de richting van de index.

Om de status van de trend te bepalen gebruiken wij één risico-indicator uit de technische analyse. Wij maken gebruik van het 50- en 200-daags voortschrijdend
gemiddelde (VG), in het Engels “moving average” genoemd. Oftewel het gemiddelde van respectievelijk de laatste 50 en 200 slotkoersen. Het 50-daags VG wordt in onze grafieken weergegeven door een blauwe lijn en het 200-daags VG door een rode lijn. Als de blauwe lijn zich boven de rode lijn beweegt, dan is er sprake van een golden cross-fase. Oftewel een lange termijn stijgende trend.

Indien de blauwe lijn onder de rode lijn noteert, zoals nu het geval is, dan is er sprake van een dead cross-fase. Dit betekent dat er gevaar dreigt en dat de trend neerwaarts is.

De trend in de daggrafiek is daarmee NEGATIEF.

Stap 2: Wat is de status van de risico-indicator voor de 25 onderliggende bedrijven?

Op alle 25 bedrijven uit de AEX kunnen wij afzonderlijk onze risico-indicator toepassen. Zie onze risico-indicator maar als een soort enquête. Een grafiek van een aandeel of index is niets anders dan een grafische weergave van wat alle beleggers van de waardering van een bedrijf of index vinden. Stijgende koersen in een grafiek wijzen op enthousiasme onder de geënquêteerden. Dalende koersen wijzen juist op pessimisme.

De belegger stemt met zijn koop- of verkoopgedrag over de huidige waarderingen. Hoe groter de onderneming of onderliggende index is, des te meer beleggers het bedrijf zullen volgen. Bij een enquête kunnen wij concluderen dat hoe meer mensen deelnemen, des te betrouwbaarder de uitkomst is. Zo werkt het ons inziens ook bij beleggen. Hoe groter het bedrijf is, des te betrouwbaarder is de uitkomst van de enquête. De beurskoers zal dan eerder een goede afspiegeling zijn van de onderliggende prestaties van het bedrijf. De stand van de AEX-index is de uitkomst van een enquête onder de volgers van de 25 onderliggende bedrijven. Onze risico-indicator is dan ook betrouwbaarder als het wordt toegepast op de AEX-index, dan op ieder bedrijf afzonderlijk. Desalniettemin kan uit de analyse van de 25 individuele bedrijven extra informatie worden gehaald. Hoe meer bedrijven er in een golden cross-fase noteren, des te breder wordt de hoofdtrend van de AEX-index gedragen.

Op dit moment noteren slechts 7 van de 25 bedrijven in een golden cross-fase (zie tabel op bladzijde 4). Dit zijn er 8 minder dan op de vorige peildatum. Om trendveranderingen vroegtijdig te kunnen signaleren maken wij ook gebruik van de zgn. “3-dagen-regel”. Als de koers vanuit een golden cross-fase langer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn noteert (zonder deze te raken), dan wijst dit op een verhoogde kans op een verandering van de trend. In dit voorbeeld van stijgend naar dalend. Als belegger wil je zo spoedig mogelijk je verliezen beperken. Wachten op het dead cross-signaal om te verkopen kan betekenen dat een groot deel van de winst verdampt of dat zelfs het verlies groot wordt.

Slechts 6 van de 25 bedrijven hebben een “groene” kleur in de tabel hieronder. Dit wijst erop dat de onderliggende trend zelfs iets zwakker is dan op basis van het aantal golden crosses mag worden geconcludeerd. Wij geven aan 3 bedrijven extra aandacht.

Universal Music Group, de laatste toevoeging aan de AEX-index, noteert nog geen 200 dagen aan de Amsterdamse beurs. Daardoor is er nog geen 200-daags voortschrijdend gemiddelde te berekenen. De huidige koers noteert wel aan de onderkant van zijn bandbreedte. Verondersteld mag worden dat de uitkomst waarschijnlijk negatief is, maar wij volstaan met “nvt”.

Arcelor Mittal en Wolters Kluwer noteren beide in een golden cross-fase, maar de laatste aaneengesloten reeks van meer dan 3 beursdagen, zonder de rode lijn te raken, ligt aan de onderkant van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. De kans op een dalende trend is hiermee groot. Voor Wolters Kluwer is de situatie helemaal bijzonder, want juist gisteren was het golden cross-signaal. Dit zijn typische koopsignalen die wij met de nodige voorzichtigheid behandelen. De “3-dagen-regel” geeft aan dat de kans op een vals koopsignaal groot is.

We zullen nog 4 individuele bedrijven toelichten, want het aantal signalen is dit kwartaal groter dan normaal.

Hoewel er bij Heineken sprake is van een death cross-fase, en de laatste reeks van meer dan 3 aaneengesloten beursdagen zonder de rode lijn te raken aan de onderkant ligt, is het aandeel een aanval aan het ondernemen op de rode lijn. Gaat Heineken erin slagen om het tij te keren?


Eenzelfde situatie is zichtbaar bij NN Group. Echter, hier ligt de laatste reeks op basis van de “3-dagen-regel” aan de bovenkant. De status van NN Group is hiermee sterker dan die van Heineken.

Relx beweegt in een golden cross-fase, maar de koers test momenteel de rode lijn. Zolang er geen koersvorming is die langer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder de rode lijn noteert, zonder deze lijn te raken, is een nieuwe opleving het meest waarschijnlijke scenario.

Unibail-Rodamco-Westfield geeft zelfs een golden cross-signaal op deze peildatum en ook de koersvorming wijst op kracht. Zit er een overname in de lucht? Want de meeste vastgoedindices presteren zwak. Op basis van onze risico-indicator kan het vastgoedbedrijf weleens de verrassing voor het komende kwartaal worden.

Met 7 van de 25 bedrijven in een golden cross-fase is de trend van de AEX-index momenteel zeer zwak. Op basis van de “3-dagen-regel” zijn er zelfs slechts 6 bedrijven met koersvorming boven de rode lijn. Toch zijn er altijd kansen op individueel niveau, dat laten de verschillende grafieken zien. Het is uiteraard handig van tevoren je te verdiepen in de status van de trend. De trend voor de AEX in zijn geheel is echter NEGATIEF.

Stap 3: Hoe betrouwbaar is de huidige golden cross in de AEX-index?Warren Buffett investeert nooit in beleggingen die hoog gewaardeerd zijn. “Wees niet hebzuchtig wanneer anderen dit zijn. Wees hebzuchtig wanneer anderen bevreesd zijn”, is één van zijn bekende uitspraken. De lange termijn trends worden nog beter zichtbaar op basis van de 50- en 200-weeks VG lijnen (zie bovenstaande grafiek). Het zijn niet alleen de golden- en dead crosses die signalen afgeven. Ook de hellingshoek van het 50-weeks VG lijkt een aardig betrouwbare indicator voor de toekomstige richting. Deze hellingshoek is momenteel licht negatief. In de kleine afbeelding in de rechter onderhoek is de huidige situatie ingezoomd. Het is met het blote oog nauwelijks zichtbaar, maar wel degelijk dalend.

Volgens de regels van de risico-indicator, toegepast in de weekgrafiek, is er sprake van een stijgende trend, maar de hellingshoek van het 50-weeks VG is dalend. Stap 3 gaat alleen over de hellingshoek van het 50-weeks VG en daarom is de trend NEGATIEF.

Stap 4: Levert het handelen enkel op basis van golden- en dead cross-signalen rendement op?

Om de kracht van de golden en dead cross-indicator duidelijk te maken hebben wij een analyse gemaakt van het zuiver volgen van golden en dead cross-signalen vanaf 1 januari 2000 (zie tabel op bladzijde 7). Daarbij hebben wij in ons onderzoek de eerste transactie volgens de Golden Crosses Beleggingsmethode gedaan bij het eerste golden cross-signaal na 1 januari 2000. Bij de berekening van het rendement op lange termijn is geen rekening gehouden met dividend, rente en transactieprovisies. Onze inschatting is overigens dat, rekening houdend met deze extra factoren, het resultaat slechts beperkt zal wijzigen.

Tijdens golden cross-fases ontvangt de belegger tenslotte gewoon dividend en tijdens dead cross-fases ontvangt de belegger (normaliter) rente over zijn liquiditeit.

Er zijn deze eeuw slechts 13 golden crosses geweest op basis van het 50- en 200-daags VG. Beleggen in een AEX-tracker om deze strategie te volgen had dus relatief weinig transactiekosten betekent. In perioden van dead crosses betaalt u geen beheerfee of bewaarloon wanneer u uw vermogen naar een spaarrekening boekt. Overigens kennen wij in het huidige tijdperk negatieve rente, maar voor hoelang nog? Beheerfee en bewaarloon heeft u wel bij een buy-and-hold strategie.

Het begin van deze eeuw kenmerkte zich door de ICT-crisis. Deze crisis veroorzaakte een forse correctie op de Amsterdamse beurs. Het uiteindelijke rendement vanaf de eeuwwisseling ligt, bij het volgen van de Golden Crosses risico-indicator, fors hoger dan voor de buy-and-hold strategie. Een belegger die de buy-and-hold strategie had toegepast en tegen de slotkoers van 31 december 1999 had gekocht, had nu een koersrendement van 3,38%. De belegger die bij iedere golden cross tegen de slotkoers van die dag had gekocht en op iedere daarop volgende dead cross tegen de slotkoers had verkocht, had een rendement behaald van 83,04%. De Golden Crosses Beleggingsmethode heeft vooral toegevoegde waarde in perioden dat beurzen een crisis doormaken. Verliezen worden dan beperkt. De slechtste beleggingsperiode op basis van onze risico-indicator was die van de Coronacrash, deze werd afgesloten op 19 maart 2020. Het rendement was met -22,99% zelfs nog iets slechter dan de periode tijdens de ICT-crisis (-22,68%). Dit soort grote verliezen wordt veroorzaakt door de snelle en korte periode waarin het verlies wordt aangericht. Plots omkerende trends worden te laat, op basis van de risico-indicator, gesignaleerd.

Daarom gebruiken wij aanvullende richtlijnen zoals de “3-dagen-regel” en “10%-regel”. Wilt u meer weten over onze risico-indicator, kijk dan op onze website (menu Bedrijfsprofiel/risico-indicator) of volg onze beleggingscursus. Belangrijk om te weten is dat de fundamentele analyse leidend is, zoals wij bij stap 5 verder zullen toelichten.

Wij blijven onze waarschuwing herhalen: “Onze risico-indicator signaleert geen crashes. Plotselinge sterke koersdalingen kunnen zich in iedere periode voordoen. Ook in een golden cross-fase. De beurscrash van 1987 was zo’n voorbeeld die niet vooraf door onze risico-indicator werd gesignaleerd”. Ook de coronacrash van 2020 kan aan dit voorbeeld worden toegevoegd. Crashes komen niet vaak voor. 2 achter elkaar al helemaal niet. Toch kan een nieuwe crash zich op ieder willekeurig moment opnieuw voordoen”.

Of de huidige dead cross-fase het begin is van een lange termijn correctie valt nooit met zekerheid te zeggen. Sinds de Kredietcrisis weet de belegger dat de zakken van de centrale bankiers oneindig zijn, maar dat de prijs waartegen geldmanipulatie heeft plaatsgevonden diepe sporen heeft achtergelaten.

Wij realiseren ons dat het startpunt van de vergelijking van de 2 methoden in de tabel arbitrair is. Door de eeuwwisseling als startdatum te kiezen komt onze risico-indicator goed uit de verf. Wij hadden ook perioden kunnen rapporteren waarin de Golden Crosses Beleggingsmethode minder voordeel zou hebben opgeleverd ten opzichte van de buy-and-hold strategie. Amerikaanse onderzoeken wijzen uit dat het gebruik van onze risico-indicator op de S&P500 over langere perioden geen extra rendement geeft. De rendementen op basis van buy-and-hold en de Golden Crosses methode zijn dan ongeveer aan elkaar gelijk. Maar de onderzoeken geven wel aan dat het risico van onze beleggingsmethode, op basis van golden- en dead crosses, beduidend lager ligt. Voor de AEX-index en veel andere indices zien wij, naast risicobeheersing, ook op het gebied van rendement een positieve bijdrage van het gebruik van de risico-indicator. Dit in tegenstelling tot de uitkomsten van de Amerikaanse onderzoeken.

De lange termijn analyse toont aan dat de toegevoegde waarde van het handelen op basis van de golden en dead cross-signalen groot is. Daarom is de huidige status van de risico-indicator NEGATIEF voor de AEX-belegger.

Stap 5: Wat is onze fundamentele visie?

De voorgaande 4 stappen gaan over onze risico-indicator. Echter, de belangrijkste vraag is: “is de belegging fundamenteel ondergewaardeerd?”. De uitkomst van stap 5 kan er toe leiden dat de stappen 1 t/m 4 geheel overbodig zijn. U gaat toch niet uw geld beleggen in aandelen die uzelf sterk overgewaardeerd vindt? Als een belegging volgens de eigen fundamentele visie overgewaardeerd is, dan mag de nadruk ons inziens niet komen te liggen op de uitkomst van de risico-indicator. Technische analyse is naar onze mening altijd ondergeschikt aan de fundamentele analyse. Maar dit wil niet zeggen dat het analyseren van grafieken onzin is. Het is een prima hulpmiddel die, in combinatie met de fundamentele analyse, van sterk toegevoegde waarde kan zijn.

Onze huidige fundamentele visie is negatief. De waarderingen van Nederlandse aandelen zijn naar onze mening relatief hoog en voornamelijk gebaseerd op het ruime
monetaire beleid van centrale banken. Ook de website www.gurufocus.com geeft aan dat Nederlandse aandelen, volgens de Buffett-indicator, significant overgewaardeerd zijn. De komende jaren moet rekening worden gehouden met een beperkt rendement!

Wij schreven de vorige keer: “Het verdisconteren van verwachtingen is omgeven door veel onzekerheden. Het is de vraag of de hoge verwachtingen omtrent de winst gaan uitkomen. Mochten de bedrijfswinsten de komende jaren inderdaad verder stijgen, wellicht zelfs meer dan nu wordt verdisconteerd, dan kunnen de beurskoersen positief verrassen. Het verleden leert echter dat beleggers vaak te optimistisch of te pessimistisch zijn. In de huidige fase lijkt er sprake van overoptimisme. Wij zien steeds meer bevestiging dat de wereldeconomie afglijdt naar een nieuwe recessie”. Een stagflatieperiode ligt mogelijk in het verschiet. Oftewel gematigde economische groei in combinatie met toenemende inflatie, wat resulteert in een negatieve reële groei.

De Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) lijkt flink te groeien, maar het inflatiecijfer over april kwam uit op 9,6%. Als het BBP niet sneller stijgt dan het inflatiecijfer, dan is er in principe sprake van economische krimp! De onderliggende reële trend, na inflatiecorrectie, is zwak en lijkt alleen maar zwakker te worden.De consument ziet het helemaal niet meer zitten. Het consumentencijfer noteert een nieuw dieptepunt sinds midden jaren ’80. Echter, het Nederlandse producentenvertrouwen noteert nog rond recordhoogte. Wie is er nu gek? Op de snelwegen is het ontzettend druk en lijkt er sprake van een hoogconjunctuur. Maar ons gevoel geeft aan dat er veel mis is met de economie en de stabiliteit van de wereld.

Fundamenteel gezien zijn de waarderingen van Nederlandse aandelen, in historisch perspectief maar ook ten opzichte van veel andere landen, hoog. Wij blijven om die reden fundamenteel NEGATIEF.

Conclusie:

Onze kwartaalanalyse heeft momenteel de volgende status:

  1. Huidige status risico-indicator: NEGATIEF
  2. Breedte van de trend: NEGATIEF
  3. Betrouwbaarheid huidige golden cross: NEGATIEF
  4. Lange termijn rendement obv risico-indicator: NEGATIEF
  5. Fundamentele waardering: NEGATIEF

Fundamenteel gezien zien wij weinig opwaarts potentieel. De waarderingen zijn nog steeds zeer hoog en de geopolitieke risico’s nemen alsmaar toe. Op basis van stap 5, de belangrijkste, is het verstandig om niet teveel risico te nemen. Een onderweging is de einduitkomst op basis van deze 5 stappen.

Hoeveel moet de belegger onderwegen? Helemaal geen Nederlandse aandelen of toch een bepaald percentage van het belegbaar vermogen alloceren richting de AEX?

Dit is voor iedere belegger een persoonlijke afweging. Wij zijn in ons beleggingsbeleid voorstander van het beleggen in wereldwijde en/of regionale beleggingsfondsen en trackers. Wij hebben onze beleggingsmethode met de AEX-index toegelicht omdat dit veel Nederlandse beleggers zal aanspreken. Met onze methodiek tonen wij aan dat

fundamentele analyse prima gecombineerd kan worden met een instrument uit de technische analyse. De fundamentele analyse is een subjectieve waarderingsmethodiek. Mocht uzelf (subjectief) een positieve fundamentele visie hebben, dan is de huidige stand van onze risico-indicator (objectief) geen bevestiging van uw visie. De risico-indicator, een grafische weergave van wat alle beleggers vinden, komt dus niet overeen met uw visie.

De Golden Crosses Beleggingsmethode kan ook worden toegepast op individuele aandelen. Hoewel dit een minder betrouwbaar beeld oplevert dan een analyse van de AEX in zijn totaliteit, is er zeker toegevoegde waarde. Oordeelt u zelf maar met behulp van onze Beursvisie. Klik op de onderstaande afbeelding “Beursvisie week 18 2022” voor de meest recente bijdrage.

Individuele beleggingen hebben te maken met specifiek risico. Het is niet alleen de markt die van invloed is op de richting van de koersen, maar ook de prestaties van het individuele bedrijf. Dit is een extra risicocomponent.

Het is niet te voorkomen, ook na toepassing van onze regels, dat u soms aandelen koopt die achteraf toch blijken te dalen. Echter, onze ervaring leert dat de kans daarop wel aanzienlijk wordt verkleind.

De Golden Crosses Beleggingscursus met o.a. aandacht  voor fundamentele en technische analyse, maar ook voor macro-economische ontwikkelingen en het toepassen van risicomanagement, is inmiddels online beschikbaar.

Voor het bestellen en/of het verkrijgen van meer informatie over de beleggingscursus, klik op deze link.

Disclaimer Golden Crosses B.V.:

Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing.

Verkorte disclaimer:

Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.

Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen.

Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.

Het intellectueel eigendom  van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.

De gehele disclaimer kunt u lezen op de website www.goldencrosses.nl


Match My View
Vind snel en gemakkelijk een beursproduct dat past bij uw strategie.
Profiteer van koersstijgingen of juist koersdalingen met onze handige selectietool. Selecteer een aandeel:

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!