NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink dinsdag, 3 maart 2020 09:53

Tijdelijke pauze van de daling?

De afgelopen 2 weken zagen we in de AEX een zeer forse vrije val beweging. De kans op een tijdelijk herstel is reeel voor de vorming van een lagere top waarna de neerwaartse weg kan worden vervolgd.

Daling van 16% tot bijna de augustusbodem bij 528,70.


De aandelenmarkten bevinden zich momenteel in een krachtige dalende trend waarbij er ook een zeer forse stijging is van de beweeglijkheid. De kans dat deze neerwaartse beweging in de komende tijd wordt voortgezet naar lagere niveaus acht ik groot. Twee weken geleden werd nog een hogere jaartop op de borden gezet bij 632,10. Gisteren werd het laagste punt tot op heden geplaatst bij 530,10. Dit betekent een daling tussen top en bodem van 102,10 punten, een enorme terugval waarmee we zijn aanbeland bij de bodem van augustus vorig jaar. Een daling van ruim 16%. In mijn eerdere analyses in de afgelopen maanden gaf ik al aan dat een forse terugval kansrijk was doordat er veel signalen werden gegeven die de grote risico’s in de markt aangaven. Met de test van bijna het eerste Fibonacci-projectieniveau (635) van de vorige zeer forse terugval (2e helft van 2018 waarbij een bodem bij 472,20 op de borden werd gezet) was ook een belangrijk opwaarts doel bereikt. De euforie in de markt was ook zeer hoog waarbij koersdoelen fors werden opgehoogd door analisten en beleggers. In het jaar 2019 werd een zeer krachtige opwaartse beweging gestart die aanzienlijk krachtiger was dan ik had voorzien. Dit betekende naar mijn mening echter niet de start van een nieuwe bullmarkt danwel een vervolg van de vorige (bijna 10 jaar durende) bullmarkt. Daarvoor was teveel schade aangericht aan de voormalige opwaartse langetermijntrend in het laatste kwartaal van 2018. We zagen begin dit jaar al de nodige risicosignalen, zoals de langdurige negatieve divergentie met de technische indicatoren (RSI en MACD) en de tegenstrijdigheden met de intermarktindicatoren, zoals met de goudprijs, de olieprijs en de 10-jaars rente ontwikkeling.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 530,10 / 528,70 / 515 - 516 551 / 569 / 573 - 574 / 578 - 579

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 2 maart 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Tijdelijk herstel na de test van de bodem van augustus 2019 bij 528,70
Ondanks de vele risico-signalen die in de afgelopen maanden werden gegeven, moeten de definitieve signalen uit de grafiek zelf komen. Als we kijken naar de langetermijngrafieken dan zien we in de maandgrafiek rond de jaartop een grote bearish engulfing, waarna ook de voormalige stijgende langetermijnbodemlijnen opnieuw werden gebroken. Op de weekgrafiek werd een dark cloud cover gevormd en een grote neerwaartse gap. Een dergelijke gap zien we bijna nooit in de weekgrafiek en geeft de enorme neerwaartse kracht aan. Ook zagen we sinds augustus vorig jaar een grote stijgende wig in de weekgrafiek die 2 weken geleden werd gebroken. Het koersdoel vanuit dit patroon is inmiddels behaald met de bijna test van de augustusbodem bij 528,70. Ik gaf vorige week twee richtpunten aan voor de komende tijd. Door de enorme kracht zijn deze beiden al behaald. De eerste lag bij een horizontale zone tussen de 551 – 554. Daaronder lag het volgende richtpunt bij 528,70 de bodem van augustus. Hier mocht behoorlijke steun in het kortetermijnbeeld worden verwacht. Dit steunniveau zorgt voor de huidige herstelbeweging in de AEX. Een structureel slot hieronder acht ik in de komende tijd realistisch nadat een lagere top in het kortetermijnbeeld is gevormd. De huidige vrije val van ruim 100 punten vond namelijk plaats in een zeer kort tijdsbestek en met een enorme snelheid. Hierdoor zijn er nog geen lagere toppen te zien tijdens deze daling. Een slotkoers onder de augustus-bodem zorgt in het middellangetermijnbeeld voor meer neerwaartse ruimte richting de volgende richtpunten van 510 en de oude bekende bodem uit 2018 bij 472. Dit blijven in het langetermijnbeeld de volgende koersdoelen vanuit mijn visie. Een dergelijke neerwaartse voorzetting acht ik in de komende maanden realistisch. De trends blijven dus neerwaartse gericht en de kans is zeer groot dat voor langere tijd de top in de markten hebben gezien.

Waar liggen de belangrijkste punten voor een tijdelijk opwaarts herstel voordat de neerwaartse weg kan worden vervolgd?
Niet alleen de test van de augustusbodem kan voor een tijdelijke opleving zorgen, maar ook de stand van de technische indicatoren. Deze hebben inmiddels zeer lage niveaus behaald (oversold) die we de afgelopen jaren niet meer hebben gezien. Deze punten zorgen voor de komende dagen voor een kansrijke opleving in de aandelenmarkten. Een dergelijke beweging vanaf belangrijke steunpunten zagen we gisteren al in de Amerikaanse indices. Deze oplevingen zullen naar mijn mening zorgen voor de vorming van een lagere top in het kortetermijnbeeld. Een stabilisatie van de verkoopdruk na de vrije val beweging is ook normaal voor de beurzen om op adem te komen. Waar liggen de belangrijke richtpunten voor een tijdelijke opleving? Een eerste niveau ligt bij 553,85, de bodem van oktober. Dit niveau werd gisteren intraday al kortstondig doorbroken met een intraday-top bij 554,30. Met de zeer volatiele beweging van gisteren (24 punten tussen top en bodem) werd ook de neerwaartse gap van eind vorige week gesloten. Een slot hierboven zorgt voor meer ruimte richting hogere niveaus. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Fibonacci-retracementniveaus van deze daling dan ligt het 38,2% niveau bij 569. Zolang de AEX hieronder blijft, blijft een zeer scherp neerwaarts vervolg realistisch in de komende maanden. Andere opwaartse richtpunten zijn te vinden bij de zone 573 – 574, het neerwaarts gedraaide 200-daags gemiddelde bij 579 en de voormalige opgaande bodemlijn langs de bodems van 472 en 528,70. Deze voormalige belangrijke steunlijn ligt vandaag bij 578. Blijf wel zeer alert op nieuwe topvormingssignalen aangezien de krachtige neerwaartse trend naar mijn mening na een (krachtige) opleving zal worden voortgezet.

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal =
Macro-economie  = Overwegend meevallende economische cijfers, vooral in de Verenigde Staten
Liquiditeit/ rente ++ Centrale banken ‘draaien de geldkraan open’
Waardering =/- ‘veilige’ beleggingen hooggewaardeerd, aandelen rond 10-jaars hoogtepunt
Sentiment¹ = Tegenstrijdige signalen van aandelen-, obligatie- en valutamarkten
Technische analyse² = Weerstandniveaus gebroken, nadering ‘overbought’ gebied

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op dinsdag 3 maart 2020 om 09:50 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

 

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws