--- ---

Eerste koersdoel behaald

De olieprijs heeft mijn eerste koersdoel bij $62 eind vorig jaar behaald waarna het volgende doel bij $74 ligt voor de komende maanden. Dit is het te berekenen koersdoel vanuit een omgekeerd hoofd-schouderpatroon dat een half jaar geleden opwaarts werd afgerond. Tot op heden werd een top gevormd bij $66,50 waarna een correctiefase werd gestart. Daarbij werd de meest steil stijgende bodemlijn al neerwaarts gebroken en viel de olieprijs vorige maand terug tot een bodem tot op heden bij $58,10, een daling van ongeveer $8,40, een forse correctie.

Momenteel bevindt de olieprijs zich in een symmetrische driehoeksformatie. Bij een dergelijk patroon zien we lagere toppen en hogere bodems. Deze hogere bodems vallen gelijk met de sinds de zomer van vorig jaar stijgende bodemlijn. Deze bodemlijn maakt verder deel uit van een versteiling van de trend sinds de zomer van vorig jaar. Door dit symmetrische driehoekspatroon wordt de handelsruimte steeds smaller en zal de olieprijs op zeer korte termijn een vervolgrichting moeten kiezen.

Langetermijntrend blijft opwaarts gericht

De dalende toppenlijn ligt vandaag bij $62,70 en de stijgende bodemlijn vinden we bij $60,25. Een opwaartse doorbraak boven de $62,70 met bevestiging boven de meest recente top van $63,25 zou kunnen aangeven dat de bodem is gezet en de correctieve fase ten einde is gekomen. Er is dan in eerste instantie weer ruimte voor een hertest van de $66,50. Onder de $60,25 met bevestiging onder de meest recente bodem van $60 zorgt voor meer neerwaartse druk en waarschijnlijk een verder vervolg van de correctieve fase naar lagere bodems. In dat scenario is een hertest van de vorige uitbraakzone bij $51 tot $ 55 realistisch.

Dit zorgt overigens niet voor een verandering van het langere positieve technische beeld. In dat scenario bestaat de kans op de vorming van een nog groter en langer omgekeerd hoofd-schouderpatroon. De langetermijntrend blijft opwaarts gericht en een eventuele diepere terugval kan naar mijn mening zorgen voor een volgende belangrijke langetermijnbodem waarna de opwaartse weg weer wordt ingeslagen.

Grafiek olieprijs (WTI) op dagbasis

 

 

Bron: Reuters Metastock XV, 12 maart 2018

Bas Heijink

Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te behalen.

Hij behaalde zijn bul Beleidsgerichte Financiële Economie op de Universiteit van Nijmegen in 1999, en is nu bezig met MTA. Heijink is verder verantwoordelijk voor het opstellen van de Technische Visie van ING Private Banking.

In 2014 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste beleggingsexpert’ van beleggingssite belegger.nl. In 2016 en 2017 ontving hij een ‘Gouden Stier’ als winnaar van de publieksprijs ‘Beste technisch analist’.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analist, en is uitgebracht en voor het eerst verspreid elke dag voorbeurs door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: S&P Capital IQ, Bloomberg, CreditSights, Oddo Securities, Standard & Poor’s, Thomson Reuters Datastream, Moody’s, Fitch, UBS Neo en Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ”Amerikaanse beleggingswetgeving”). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor “U.S. Persons” in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2017 ING Bank N.V., Amsterdam.

Geef een reactie