Zoeken in de Aandeelhouder
NED25*
NLMID*
BE20*
NAS100*
US30*
USA500*
VIX*
EUR/USD*

Column

Bas Heijink - dinsdag, 25 augustus 2020 10:05

TA AEX: Brede consolidatiefase intact

De AEX beweegt al sinds medio juni binnen de grenzen van een brede consolidatiefase. Afgelopen vrijdag testte de AEX daarbij nog de onderkant van deze fase maar wist deze tot op heden nog niet te breken.

Veel signalen geven aan dat de herstelbeweging sinds maart in eindfase zit.


Vanaf het jaardieptepunt bij 389 (16 maart) startte de AEX een zeer krachtige herstelbeweging. Deze lijkt al enige tijd in zijn eindfase te zitten. Toch heeft er nog geen bevestiging plaatsgevonden dat een definitieve top is gezet in de AEX. De top werd tot op heden bij 587 op de borden gezet (21 juli) en daarmee is deze herstelbeweging aanzienlijk sterker gebleken dan ik in maart had verwacht. Destijds gaf ik aan dat een krachtige herstelbeweging mocht worden verwacht na een vrije val van ongeveer 240 punten in slechts 4 weken tijd. De doelen van 487 en 528 werden daarbij al ruimschoots doorbroken. Als we echter kijken naar de logaritmische week- en maandgrafiek, dan blijkt deze herstelbeweging een klassieke terugtest te zijn geweest tot aan de voormalige (sinds 2009) stijgende bodemlijn. Hiermee kwam 2 jaar geleden al een einde aan de lange bullmarkt sinds 2009. Ik acht de kans nog steeds zeer groot dat de bearmarkt zal worden vervolgd in de komende 12 maanden. Er zijn genoeg signalen in de markt die aangeven dat deze herstelfase ten einde is gekomen, waarmee overigens een verdere stijging in het kortetermijnbeeld in de komende tijd echter niet mag worden uitgesloten. Vooral de kracht in de Amerikaanse indices blijft sterk waarbij meerdere indices al hogere jaartoppen op de borden wisten te zetten. Maar vooral in de S&P 500 kan er sprake zijn van slechts een kortstondige overshoot boven de eerdere jaartop. Kijken we naar de intermarktindicatoren dan geven deze nog steeds de forse risico’s in de aandelenmarkten aan. Zo brak de euro-dollarkoers al uit zijn dalende trend en is bezig met een krachtig opwaarts vervolg. De goudprijs brak al boven zijn all-time high en blijft binnen de grenzen van zijn stijgende trend en de 10-jaars rentes zijn al lange tijd bezig met een enorm uitbodemingspatroon.

Visie technische analyse:

korte termijnlange termijnsteunniveausweerstandniveaus
ShortShort545 / 543,60 / 529,80 / 528,70 / 514,30565,50 / 570 / 575,50 / 587

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 24 augustus 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Evening star, stijgende wig en hoofd-schouderpatroon als topvormingspatronen

In de AEX werd medio juli bij de top van 587 een groot driedaags toppatroon gevormd, een zogenoemde ‘evening star’. Tijdens de vorming van dit patroon werd ook een grote stijgende wig neerwaarts gebroken. Bij een dergelijk patroon stijgen de bodems sneller dan de toppen wat wijst op een potentieel toppatroon. Dit patroon startte bij de junibodem van 529,70 en werd een maand later neerwaarts gebroken. Het eerste te berekenen koersdoel vanuit dit patroon ligt rond de 530 punten. Deze twee patronen blijven geldig totdat de AEX door zijn top bij 587 breekt. Daarboven ontstaat dan ruimte richting de 600 – 610 punten. Zolang er echter geen bevestiging is gegeven dat de top is gezet, mag dit opwaartse scenario niet worden uitgesloten. Kijken we naar de gemiddelden (200-daags en 50-daags) dan zagen we aan het einde van de vrije val dat de afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde extreem was opgelopen. Ook dit was medio maart een signaal dat een krachtige opwaartse herstelbeweging mocht worden verwacht. Vanuit het verleden weten we dat zodra de afstand tussen de koers en het 200-daags gemiddelde tussen de 10% en 15% ligt er een tegenreactie mag worden verwacht. Medio maart lag dat verschil ruim boven de 40%. Inmiddels beweegt de koers rond het 200-daags gemiddelde waardoor de kans tijdens een bearmarkt groter is dat een volgende neerwaartse beweging kan worden gestart. De recente crossing tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde (golden cross) is naar mijn mening geen nieuw langetermijnkoopsignaal, maar slechts een tijdelijke opwaartse doorbraak door de lengte en de kracht van de herstelbeweging. Het 200-daags gemiddelde ligt momenteel rond de 559 en is nog steeds dalende. Het 50-daags gemiddelde ligt bij 565,50 en is al enige tijd aan het afvlakken tijdens deze brede consolidatiefase.

Belangrijke steunniveaus bij 543,60 en de zone 528 – 529 te vinden

Buiten de gevormde evening star en de neerwaarts gebroken stijgende wig, de bewegingen in de intermarktindicatoren zijn er meer signalen die wijzen op topvorming in de komende weken. Zo zijn al enige tijd de contouren zichtbaar van een hoofd-schoudertoppatroon. De neklijn van dit patroon ligt bij 543,60. Hieronder wordt dit patroon geactiveerd met een te berekenen koersdoel dat rond de 500 punten ligt. Eind vorige week werd met een intraday-bodem bij 545 deze neklijn nog getest maar te sterk bevonden. Zodra deze 543,60 wordt gebroken, mag een neerwaartse versnelling worden verwacht naar de belangrijke zone van 528 – 529. Pas een duidelijke neerwaartse doorbraak hieronder zou een krachtig neerwaarts signaal geven in het middellange- en langetermijnbeeld. Dit blijft naar mijn mening een scenario dat in de komende maanden kan optreden voor het vervolg van de bearmarkt. Kijken we naar de bewegingen na de vorming van de top bij 587 dan zagen we al de vorming van een lagere top bij 575,50. Langs deze toppen is de eerste dalende toppenlijn te trekken die vandaag bij 570 ligt. Zolang de AEX onder deze 570 weet te blijven, mag in de komende tijd meer neerwaartse druk richting de 543,60 worden verwacht. Boven deze dalende toppenlijn ligt verder nog de genoemde top bij 575,50 waarboven de 587 weer in zicht kan komen. Zolang er geen duidelijkheid plaatsvindt tijdens de huidige consolidatiefase kan een dergelijke beweging niet worden uitgesloten. Mijn voorkeursscenario voor de komende weken ligt bij een neerwaartse doorbraak onder de 543,60 waarna het topvormingsproces meer vorm zal krijgen. Als laatste geven de technische indicatoren (RSI en MACD) ook nog steeds aan dat topvorming realistisch is. Beide indicatoren beweging in een dalende trend.

Grafiek AEX-index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 24 augustus 2020

Grafiek technische indicatoren (RSI en MACD) AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 24 augustus 2020

 

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office
Signaal-
Macro-economie-Economieën herstellen sterk, maar kans dat herstel afzwakt is zeer reëel
Liquiditeit / rente++Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering-'Veilige' beleggingen zoals staatsobligaties zijn hooggewaardeerd, maar aandelen zijn ook duur
Sentiment¹=Beleggers zijn bereid om meer risico te nemen, maar neigen naar overdreven optimisme
Technische analyse²-Signalen dat herstelbeweging in eindfase is beland, alert op vorming van lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 12 augustus 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

De Aandeelhouder TV

oktober 22, 2020

Twijfel over value-aandelen

oktober 22, 2020

AEX 22 okt 2020 – Nico Bakker – Daily Charts BNP Paribas Markets

oktober 22, 2020

Wat heb je nog aan obligaties? – #Beursspel2020

oktober 22, 2020

Veel cijfers! | 22 oktober 2020 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
22 okt 11:21 Marco Knulst

Bitcoin naar hoogste niveau 2020

22 okt 08:55 Shaun Stevens

Vastgoed – De terugkeer van de levende doden; nou ja, voor nu

20 okt 09:44 Bas Heijink

TA AEX: Donkere wolken

19 okt 11:05 Nico Bakker

AEGON bulls aan zet

19 okt 10:52 Redactie

9% op jaarbasis op dit aandeel!