--- ---

Shell presenteerde 2 november beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. Vooral de zogenaamde downstreamactiviteiten profiteerden sterk van beter dan verwachte raffinage opbrengsten. De gegenereerde kasstroom kwam in lijn met de verwachting binnen.

De resultaten
Shell rapporteerde een geschoonde winst van $4,1 miljard tegen verwacht $3,6 miljard. Een stijging van 47% jaar op jaar. Vooral gedreven door een stijging van de winst in de downstream activiteiten van 28% naar $2,7 miljard tegen verwacht $2,4 miljard. Dus $300 miljoen meer winst van door analisten verwacht. Upstream rapporteerde een winst van $0,6 miljard tegen verwacht $0,5 miljard.

Het genereren van cash gaat door al zijn de ontwikkelingen minder spectaculair dan in de afgelopen kwartalen. De hogere olieprijs drijft hogere voorraden wat de kasstroom ontwikkeling enigszins tempert. Met een operationele kasstroom in het 3e kwartaal van $7,6 miljard mogen beleggers wat mij betreft gewoon tevreden zijn. Deze kasstroom werd gegenereerd tegen een gemiddelde Brent olieprijs van $52. Deze ligt op het moment van schrijven op $64. Dus circa 23% hoger en enigszins gedreven door de onrusten in Saudi Arabië. Zeer positief. Op de balans van Shell zien we dat de verhouding tussen verplichtingen en equity waarde stabiel bleef op 25,4%.

Is het dividend van Shell nog veilig? Lees hier de column van 21 oktober 2017

 

Ontwikkeling Brent olieprijs over de afgelopen 6 maanden

Efficiëntiemaatregelen werken

Shell blijft de markt verbazen met sterke operationele prestaties over de gehele linie. De goede operationele kasstroom bij een olieprijs van $52 laat zien dat de getroffen maatregelen van Shell uitstekend werken. De kasstromen zullen verder verbeteren met de hogere olieprijs en de nog op handen zijnde desinvesteringen. Deze resultaten bieden veel vertrouwen voor het dividend van Shell. Shell handhaaft ook de dividenduitkering en kan op basis van de huidige resultaten en de hogere olieprijs het gehele dividend uit de operationele kasstroom betalen. Voor nu keren ze nog een gedeelte van het dividend uit middels een zogenaamd scrip dividend (dividend in aandelen).

Conclusie

Zware bezuinigingen maken dat Shell er sterk voorstaat. De kasstromen verbeteren sterk en Shell kan de investeringen en het dividend nu betalen uit de operationele kasstroom. De sterke stijging van de olieprijs verbetert het profiel van Shell substantieel. Met de focus op kasstroom wil Shell de schuld verminderen, dividend betalen en uiteindelijk weer investeren in nieuwe projecten met lage kosten. De dividendvooruitzichten voor Shell verbeteren per kwartaal en wij hebben er alle vertrouwen in dat het dividend op peil blijft.

Deze column is geschreven door Jordy Klijn in samenwerking met Albert Jellema van ProBeleggen.

Jordy Klijn

Jordy is als gepassioneerd belegger ruim 5 jaar actief op de aandelenmarkten. Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar fundamentele analyse en opties. In 2014 rondde hij zijn Master Bewegingswetenschappen af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanwege zijn fascinatie voor de beurs en analytische vaardigheden begon hij in 2016 bij ProBeleggen. In 2017 startte hij met de opleiding CFA. Jordy werkt nu als beleggingsanalist bij ProBeleggen. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klijn kan posities innemen op de financiële markten.

Geef een reactie