AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Van Eck woensdag, 8 september 2021 07:30

Moat Index: Compass Minerals profiteert van verrassende lithiumvondst

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck


In juli was er de nodige aandacht voor Compass Minerals (CMP). Een bedrijf dat al geruime tijd deel uitmaakt van de Morningstar Wide Moat Focus Index (de "Moat Index" of "Index"). Dit na de bekendmaking van de ontdekking van een lithiumpekelbron met ongeveer 2,4 miljoen ton lithiumcarbonaatequivalent op zijn actieve zonneverdampingslocatie van CMP in Ogden (Utah, VS). Het management van CMP onderzoekt de strategische opties voor het lithium. Morningstar verwacht dat CMP voor dit project gaat samenwerken met een externe partij en gaat proberen om met technologie voor directe lithiumextractie lithium te produceren als bijproduct van zijn pekelbronnen.

Voordat dit nieuws naar buiten kwam, kregen de aandelen van lithiumproducenten eind juni een impuls toen bekend werd dat de Amerikaanse infrastructuurwet aan de Senaat was voorgelegd. Volgens Morningstar omvat de wet een pakket van $ 7,5 miljard om door het hele land 500.000 krachtige opladers voor elektrische voertuigen te bouwen. Morningstar had dit gegeven al ingecalculeerd in zijn verwachtingen voor de lithiumprijs en had eerder in juni zijn schatting van de reële waarde van CMP uiteindelijk verhoogd van $ 78 naar $ 88 per aandeel. Ondanks de koersstijging bleven aan het eind van de maand de aandelen van CMP volgens Morningstar aanzienlijk ondergewaardeerd.

Aandelen die in juli positief en negatief bijdroegen aan het rendement van de Moat Index

De Moat Index bleef in juli iets achter bij de S&P 500® Index (met rendementen van respectievelijk 1,99% en 2,38%). Over het jaar tot en met juli behoudt de Moat Index echter nog steeds een voorsprong van 4,0% ten opzichte van de S&P 500 Index (met rendementen van respectievelijk 22,16% en 17,99%).

Compass Minerals was niet het enige bedrijf in de Moat Index dat kan terugkijken op een sterke maand. Zowel in december 2020 als in maart 2021 werd Alphabet Inc. (GOOGL) aan de index toegevoegd, omdat op dat moment de waarderingen van het bedrijf aantrekkelijk waren. In april en juli verhoogde Morningstar zijn schattingen van de reële waarde van GOOGL naar respectievelijk $ 2955 en $ 3200 per aandeel. Volgens Morningstar bleven de aandelen eind juli ongeveer 15% ondergewaardeerd.

Pfizer Inc. (PFE) was in juli een ander opvallend aandeel. Het bedrijf maakte sterke resultaten over het tweede kwartaal bekend die de verwachtingen van Morningstar overtroffen. De sterke resultaten waren te danken aan uitzonderlijk sterke verkopen van coronavaccins en robuuste groei van de kernportefeuille. Daarnaast verhoogde Morningstar de reële waarde van Pfizer van $ 40 naar $ 42 per aandeel op basis van het sterke momentum waarmee het bedrijf halverwege 2021 uit de pandemie kwam, zowel qua geneesmiddelen die op dit moment in de handel zijn als qua pijplijnprogressie.

Na een sterke junimaand ging het aandeel Blackbaud Inc. (BLKB) in juli fors onderuit. Het softwarebedrijf had in juli een aandeel in de zwakke aandelenselectie binnen de IT-sector als geheel. De zwakke aandelenselectie zorgde er, in combinatie met een bescheiden sectorallocatie-effect, voor dat de techsector de grootste negatieve bijdrage leverde aan het relatieve rendement ten opzichte van de S&P 500 Index.

Biogen Inc. (BIIB) was een andere opmerkelijke achterblijver. Het bedrijf kwam weer met beide voeten op de grond nadat in de FDA in juni het alzheimermedicijn van Biogen verrassend had goedgekeurd. Het nieuws concentreerde zich op deze recente goedkeuring en de controverse omheen. Maar het was ook opmerkelijk dat in het tweede kwartaal de omzet van zijn multiplesclerosemedicijnen met 25% was gedaald. Ondanks deze daling was Morningstar van mening dat Biogens MS-activiteiten en de uitbreiding van therapieën tegen depressies, beroerten en neurogeneratieve ziekten een brede 'moat' ondersteunen. Morningstar houdt vast aan een schatting van de reële waarde van $ 391


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


Een kanttekening bij de moat van Cerner

Het gebeurt niet vaak dat een component van de Moat Index wordt afgewaardeerd naar 'narrow'. Dit keer was Cerner Corp. dit lot beschoren. Eind juni roemde Morningstar nog de hoge overstapkosten die gepaard gaan met overheidscontracten. Maar het ontbreken van moatbronnen in Cerners strategische groeigebieden zoals Software-as-a-Service en gegevens, zorgde ervoor dat het vertrouwen van Morningstar in de duurzaamheid van de moat afnam. Nu Cerner niet meer de moatrating 'wide' heeft, mag worden verwacht dat het bedrijf bij een volgende indexherziening uit de Moat Index wordt verwijderd.

De VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MOAT) streeft ernaar om, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de koers en yield van de Morningstar Wide Moat Focus Index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen. VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (het “Fonds”) is een door VanEck Investments Ltd beheerd subfonds van VanEck Vectors® UCITS ETFs plc. dat naar Iers recht is georganiseerd. VanEck Investments Ltd heeft het beleggingsbeheer van het fonds gedelegeerd aan VanEck Associates Corporation, een vermogensbeheerder die onder toezicht staat van de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange commission). Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (“EBI”). Deze kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels en in enkele andere talen verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij VanEck Investments Ltd of bij de kantoren van de van toepassing zijnde lokale informatieverstrekkers. De contactgegevens van deze kantoren kunt u vinden op www.vaneck.com. Het fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM is een handelsmerk van Morningstar Inc. en is door VanEck in licentie genomen voor bepaalde doeleinden. VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door Morningstar, en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggen in VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF. De S&P 500 Index (de “Index”) is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of zijn gelieerde bedrijven en is in licentie genomen voor gebruik door VanEck Associates Corporation. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of gehele herdistributie of reproductie zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC is verboden. Ga naar www.spdji.com voor meer informatie over de indices van S&P Dow Jones Indices LLC. S&P® is een gedeponeerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, de aan hen gelieerde ondernemingen, noch hun externe licentieverleners verstrekken expliciete of impliciete garanties of waarborgen over de mogelijkheid van een index om de beleggingscategorie of marktsector die ze worden geacht te vertegenwoordigen, nauwkeurig weer te geven. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, hun gelieerde ondernemingen noch hun externe licentieverleners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van enige index of van de daarin opgenomen gegevens. S&P 500® Index: bestaat uit 500 populaire algemene aandelen en weerspiegelt de belangrijkste sectoren van de Amerikaanse economie. De Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM bestaat uit ten miste 40 Amerikaanse bedrijven die door Morningstar zijn aangemerkt als aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met duurzame competitieve voordelen. Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen. Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck. © VanEck (Europe) GmbH

De Aandeelhouder TV

september 23, 2022

Cyclische aandelen uit de gratie

september 23, 2022

“In de ban van de beer…”

september 23, 2022

Opgelet: Beleggers gaan meer belasting betalen

september 23, 2022

Deze aandelen zijn nu extreem aantrekkelijk gewaardeerd! | DeAandeelhouder Podcast Afl. 88

Columns

Nieuw
25 sep 11:47 Nico Inberg

Deze hedges werken (nog) niet

24 sep 15:12 Nico Inberg

Riemen vast: Italië en Oekraïne zetten de toon

23 sep 13:41 Nico Inberg

Komende week: Italië en Donbass zetten de toon

23 sep 12:53 Ole Hansen

Grondstoffen knallen omhoog

23 sep 09:34 Bas Heijink

Gaat de olieprijs omlaag?