AEX *
Toegang tot al onze analyses en kooptips? Word abonnee
AEX *
AMX *
BEL20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *

Column

Van Eck dinsdag, 16 november 2021 07:30

Moat beleggen blijft in stijl


Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van VanEck


September staat bekend als de moeilijkste maand van het jaar voor Amerikaanse aandelen en ook dit jaar maakte september zijn reputatie waar. De S&P 500 Index sloot in september voor het eerst dit jaar een maand in de min af (-4,65%). De index boekte daarmee het slechtste maandrendement sinds maart 2020, toen economieën over de hele wereld in lockdown gingen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Amerikaanse aandelenmarkten kregen in september veel voor de kiezen, variërend van onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond en het Fed-voornemen om zijn opkoopprogramma af te bouwen, tot aanhoudende onzekerheid rond het verloop van de wereldwijde pandemie. De Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM (de 'Moat Index' of 'Index') toonde met een rendement van -4,17% enige veerkracht, maar bleek niet immuun te zijn voor marktdruk.

Er waren maar weinig delen van de markt die de maand zonder kleerscheuren doorstonden: zowel groei- als waardeaandelen leden verlies. De Russell 1000 Growth Index boekte in september een rendement van -5,60%, terwijl de Russell 1000 Value Index de schade wist te beperken tot een verlies van slechts 3,48%. Na een lange periode waarin groeiaandelen beter rendeerden dan waardeaandelen, waren de twee beleggingsstijlen in 2020 weer aan elkaar gewaagd: waardeaandelen bleven groeiaandelen enkele maanden voor, waarna later groeiaandelen weer de overhand kregen. Ondanks dit wisselende beeld wist de Moat Index het in dit jaar tot en met september beter te doen dan de S&P 500 Index, de Russell 1000 Growth Index en de Russell 1000 Value Index.

De Moat Index blijft in stijl

Techselecties gaven de Moat Index in september een impuls

Salesforce.com (CRM) was in september een van de uitblinkers in de Moat Index en dankzij zijn overweging ten opzichte van de S&P 500 Index leverde het aandeel een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Na de beleggersdag die het bedrijf eind september had georganiseerd, beleefden de aandelen van Salesforce een piek. Kort daarop verhoogde Morningstar de schatting van de reële waarde van $ 292 naar $ 312 per aandeel. Maar ondanks de koerswinst van deze maand bleven de aandelen aantrekkelijk gewaardeerd. Morningstar merkte op dat de winstverwachtingen voor 2022 en 2023 bemoedigend zijn. Verder was het Morningstar opgevallen dat de marges een stijgende lijn laten zien en dat er veel belangstelling is voor alles rond Slack, nadat Salesforce deze zomer de overname van Slack Technologies had afgerond.

Ook de softwarebedrijven Blackbaud Inc. (BLKB) en Guidewire Software (GWRE) lieten in september relatief sterke rendementen zien. Beide bedrijven hebben hun moatrating 'wide' te danken aan het feit dat hun klanten worden geconfronteerd met hoge overstapkosten wanneer zij een andere softwareleverancier in de arm zouden nemen. Beide bedrijven opereren in nichemarkten (Blackbaud in het non-profitecosysteem en Guidewire in de sector eigendoms- en ongevallenverzekeringen) en voor beide bedrijven geldt dat hun producten en diensten zijn verankerd in de bedrijfsmodellen van hun klanten. Beide bedrijven blijven volgens Morningstar ondergewaardeerd.


Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van Van Eck: klik hier om u in te schrijven


De sector gezondheidszorg haalt het portefeuilleresultaat naar beneden

Biogen Inc. (BIIB), Veeva Systems Inc. (VEEV) en Bristol-Myers Squibb Co (BMY) nemen in de Moat Index overwogen posities in ten opzichte van de S&P 500. Deze drie bedrijven deden deze maand dan ook het meeste afbreuk aan het relatieve rendement van de index. Biogen en Bristol-Myers Squibb moesten reageren op wetsvoorstellen van het Amerikaanse Congres en een plan van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken die het Amerikaanse beleid ten aanzien van geneesmiddelenprijzen opnieuw onder de aandacht brengen. Morningstar heeft tot nu toe echter nog geen wetsvoorstel voorbij zien komen dat zodanig is afgezwakt dat de flinterdunne Democratische meerderheid in de Senaat zich erachter zal scharen. Daarom verwacht Morningstar dat het niet nodig is om op korte termijn de schattingen van de reële waarde of de moatratings van biotech- en farmabedrijven aan te passen. De verwachting is dat nieuwe, innovatieve geneesmiddelen zullen blijven zorgen voor een sterk prijsstellend vermogen, een van de pijlers van de moatratings en waarderingen van bedrijven in deze sector.

Bescheiden aanpassingen tijdens de indexherweging

Eind september onderging de Moat Index de derde kwartaalherweging van het jaar. Er werden acht bedrijven toegevoegd aan en verwijderd uit de subportefeuille die werd herzien. Dit leidde niet tot grote verschuivingen wat betreft blootstelling aan sectoren of beleggingsstijlen. Waardeaandelen blijven met zo'n 43% het grootste segment in de index, gevolgd door kernaandelen (ongeveer 32%) en groeiaandelen (bijna 25%).

De techsector vergrootte zijn aanwezigheid in de index. Dit kan vooral worden toegeschreven aan de halfgeleiderbedrijven KLA Corp., Lam Research Corp. en Microchip Technologies. Deze bedrijven maakten dit kwartaal opnieuw hun opwachting in de index. De blootstelling aan gezondheidszorg, een sector die lange tijd overwogen was in de index, werd iets teruggeschroefd.

De VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MOAT) streeft ernaar om, vóór aftrek van kosten en vergoedingen, de koers en yield van de Morningstar Wide Moat Focus Index zo nauwkeurig mogelijk te repliceren.

Door: Brandon Rakszawski, Senior ETF Product Manager


Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (het “Fonds”) is een door VanEck Investments Ltd beheerd subfonds van VanEck Vectors® UCITS ETFs plc. dat naar Iers recht is georganiseerd. VanEck Investments Ltd heeft het beleggingsbeheer van het fonds gedelegeerd aan VanEck Associates Corporation, een vermogensbeheerder die onder toezicht staat van de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange commission). Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (“EBI”). Deze kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels en in enkele andere talen verkrijgbaar via www.vaneck.com en op aanvraag bij VanEck Investments Ltd of bij de kantoren van de van toepassing zijnde lokale informatieverstrekkers. De contactgegevens van deze kantoren kunt u vinden op www.vaneck.com. Het fonds is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex.

Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM is een handelsmerk van Morningstar Inc. en is door VanEck in licentie genomen voor bepaalde doeleinden. VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door Morningstar, en Morningstar doet geen uitspraken over de wenselijkheid van beleggen in VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF.

De S&P 500 Index (de “Index”) is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of zijn gelieerde bedrijven en is in licentie genomen voor gebruik door VanEck Associates Corporation. Copyright © 2020 S&P Dow Jones Indices LLC, een divisie van S&P Global, Inc., en/of zijn gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Gedeeltelijke of gehele herdistributie of reproductie zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC is verboden. Ga naar www.spdji.com voor meer informatie over de indices van S&P Dow Jones Indices LLC. S&P® is een gedeponeerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een gedeponeerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, de aan hen gelieerde ondernemingen, noch hun externe licentieverleners verstrekken expliciete of impliciete garanties of waarborgen over de mogelijkheid van een index om de beleggingscategorie of marktsector die ze worden geacht te vertegenwoordigen, nauwkeurig weer te geven. S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, hun gelieerde ondernemingen noch hun externe licentieverleners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onderbrekingen van enige index of van de daarin opgenomen gegevens.

S&P 500® Index: bestaat uit 500 populaire algemene aandelen en weerspiegelt de belangrijkste sectoren van de Amerikaanse economie. De Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM bestaat uit ten miste 40 Amerikaanse bedrijven die door Morningstar zijn aangemerkt als aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met duurzame competitieve voordelen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

De Aandeelhouder TV

januari 30, 2023

GALAPAGOS “Wacht op wit” – 30jan23

januari 30, 2023

Gaan aandelen Unilever weer stijgen?

januari 30, 2023

Philips trapt drukke beursweek af | 30 januari 2023 | Markets Update van BNP Paribas Markets

januari 29, 2023

Aandeel ASML is goedkoop

Columns

Nieuw
30 jan 14:37 Nico Inberg

Philips krijgt het voordeel van de twijfel

30 jan 13:49 Redactie

(Video) Beursupdate Nico: Philips, ASML, de Fed + Unilever

30 jan 10:28 Cees Smit

Column: Cijfers, Cijfers en nog eens…

27 jan 15:18 Redactie

Hindenburg slaat toe: Adani aandelen hard onderuit

26 jan 14:04 Jordy Beuving

Groeivertraging Microsoft