NED25 *
NLMID *
BE20 *
NAS100 *
US30 *
USA500 *
VIX *
EUR/USD *

Column

Bas Heijink donderdag, 7 mei 2020 09:59

Meerdere toppatronen

De krachtige opgaande beweging is ten einde gekomen en de 1e lagere top in het langere technische beeld lijkt te zijn gezet. De definitieve bevestiging moet echter nog worden gegeven onder de zone 489 – 491.

Forse herstelbeweging vanaf 389 lijkt te hebben gezorgd voor 1e lagere top bij 528


Het jaardieptepunt tot op heden werd gezet op 16 maart bij 389,60. Dit was destijds het startpunt van een krachtige herstelbeweging die momenteel ten einde lijkt te zijn gekomen. Ik gaf in maart al aan dat een krachtig herstel mocht worden verwacht, waarbij ik echter uitging van een beweging tot de 483. De doorbraak hierboven zette de deur open voor een verdere herstelbeweging met een volgende richtzone bij 513 – 528. Hier lag een eerdere forse neerwaartse gap. Deze herstelbeweging volgde op de zeer forse vrije val van ongeveer 35%, ofwel ruim 240 punten vanaf de eerdere top bij 632. Deze vrije val in de AEX vond in een maand tijd plaats, een extreem kort tijdsbestek. We zagen destijds de vorming van een zogenoemde ‘exhausting’ gap en een extreme stand in de technische indicatoren. Ook testte de AEX bijna mijn 2e neerwaartse koersdoel in deze bearmarkt bij 380. Een herstelbeweging was dan ook normaal en kon fors uitpakken om uiteindelijk de 1e lagere top in het langere technische beeld te plaatsen.

Deze lagere top lijkt nu te zijn gevormd, hoewel er nog wel bevestiging nodig is. Opvallend is verder dat de vrije val ook zorgde voor een beweging tot onder het 50%-Fibonacci- retracementniveau van de voormalige bijna 10 jaar durende bullmarkt. Aan het einde van deze terugval vond ook een dead cross plaats tussen het 50-daags en 200-daags gemiddelde. De afstand was toen ook extreem groot geworden tussen de koers en het 200-daags gemiddelde. In markten met een lagere volatiliteit (beweeglijkheid) zien we vaak dat een tegenreactie plaatsvindt zodra de koers tussen de 10% en 15% afwijkt van het 200-daags gemiddelde. Deze afstand was toen echter opgelopen tot ruim 30%. Met het huidige herstel tot aan de recente 528 was het verschil alweer teruggelopen tot ongeveer 6,5%.

Visie technische analyse:

korte termijn lange termijn steunniveaus weerstandniveaus
Short Short 498,50 / 489 – 491 / 477 – 482,70 511 – 513 / 523 / 528,70 / 540 / 543,90

Grafiek AEX-index op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 5 mei 2020, Zie ook onze uitleg van technische begrippen

Stijgende wig neerwaarts gebroken, bearish engulfing gevormd en potentieel hoofd-schouderpatroon in de maak
Vanaf het dieptepunt in maart bij 389 werd een krachtige stijging ingezet. Tijdens deze stijging zagen we de contouren van een stijgende wig. De eerste en kortere stijgende wig werd al eerder gebroken, maar niet bevestigt onder de meest recente bodem. De 2e stijgende wig vanaf de 389 werd eind vorige week onder de stijgende bodemlijn gebroken waarbij ook een bearish engulfing op de daggrafiek werd gevormd. Dit is een belangrijk signaal, de afronding van een toppatroon (stijgende wig) en de vorming van een toppatroon in de candlesticks. Ook zagen we daarna de eerste forsere terugval sinds de vorming van de bodem medio maart. De AEX viel in de afgelopen dagen bijna 40 punten terug vanaf de 528 tot aan de 490. Door het krachtige herstel zal het naar mijn mening wel aanzienlijk langer kunnen duren voordat de bodem bij 389 weer in zicht komt en getest gaat worden. Mijn langetermijnopinie blijft onverminderd op Short staan en ik verwacht dat de kans groot is dat deze bodem opnieuw getest gaat worden en waarschijnlijk zelfs wordt gebroken. Volgende doelen liggen bij 380, 360 en 340 in het langetermijnbeeld.

Kijkend naar het kortetermijnbeeld zien we nu ook de contouren van een hoofd-schoudertoppatroon. De AEX zou nu bezig zijn met de vorming van de 2e schouder. De neklijn van dit patroon is bij de zone 489 – 491 te vinden. Hieronder wordt de definitieve bevestiging gegeven van de vorming van de 1e lagere top en het volgende toppatroon geactiveerd. De top van de 1e schouder ligt bij 513. Als we overigens een 1e lijn trekken vanaf de jaartop langs de vorige week gevormde top met een bearish engulfing, dan is deze nieuwe en potentiele dalende langere toppenlijn vandaag bij 523 te vinden. Dit is een potentiele langere dalende toppenlijn aangezien de vorige week gevormde top bij 528 nog moet worden bevestigd. De eerste weerstandszone ligt nu bij 511 – 513,50. Daarboven is de potentiele nieuwe dalende toppenlijn bij 523 te vinden. Pas boven de belangrijke weerstand van 528,70 ontstaat meer opwaartse ruimte voor een vervolg van de herstelbeweging. Deze kans mogen we nog niet uitsluiten, maar lijkt minder waarschijnlijk. Aan de onderkant ligt de eerste steun bij het dalende 50-daags gemiddelde van 498,50 waaronder de belangrijke neklijn bij 489 – 491 is te vinden. De technische indicatoren liggen ook op een belangrijk kantelpunt. De MACD testte een vorige top en liet een neerwaartse crossing zien, de RSI testte precies zijn dalende toppenlijn. Kortom, de top lijkt te zijn gezet maar het is nu wachten op bevestiging en afronding van een volgend toppatroon onder de 489 – 491.

Olieprijs (WTI): bodem lijkt gezet, dalende toppenlijn gebroken
Als we kijken naar de olieprijs (WTI) dan zien we in het kortetermijnbeeld een eerste duidelijke verbetering. In de eerste handelsdagen van dit jaar vormde de WTI een top net onder de $65. Hierna volgde een krachtige daling die na de lagere top in februari bij $54,60 in een neerwaartse versnellingsfase belandde. Deze steilere dalende toppenlijn kende een flink aantal raakpunten en zorgde voor een verdere daling tot bijna de $0. Een dergelijke beweging hebben we in het verleden nog niet eerder gezien. Eind vorige week werd de sinds februari dalende toppenlijn rond de $18,70 opwaarts gebroken, wat het einde van de steile dalende trend betekende. Een eerste duidelijke verbetering in de WTI trend die aangeeft dat de bodem is gezet.

De definitieve bevestiging vindt plaats zodra de vorige top bij $29 wordt gebroken. Dit is ook de eerstvolgende belangrijke weerstand. Hierboven ontstaat dan ruimte naar de zone $35 - $41, een eerdere en brede neerwaartse gap. De weerstand bij $29 zal naar mijn mening waarschijnlijk niet ineens worden gebroken, maar kan zorgen voor een terugval voor de vorming van de 1e hogere kortetermijnbodem. Belangrijke steunniveaus voor een terugval zijn bij $19,70 en $10 te vinden. In dat scenario worden ook de contouren zichtbaar van een groot omgekeerd hoofd-schouderbodempatroon.

Grafiek AEX-Index op weekbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 5 mei 2020

Grafiek WTI (olieprijs) op dagbasis

Bron: Reuters Metastock XVII, 5 mei 2020

Technische analyse maakt deel uit van de risicoanalyse van het ING Investment Office

Risicobarometer ING Investment Office

Signaal -    
Macro-economie -   Maatregelen om virusverspreiding te beperken hebben enorme economische impact
Liquiditeit / rente ++   Centrale banken halen alles uit de kast en draaien de geldkraan vol open
Waardering =/+   ‘Veilige' beleggingen hooggewaardeerd, aandelen zijn goedkoper geworden
Sentiment¹ -   Beleggers lijken gevolgen voor economie en bedrijfswinsten te licht op te nemen
Technische analyse² -   Veel indices zijn bezig met de vorming van een lagere top
Deze tabel wordt een keer per maand geüpdatet. Laatste wijziging 8 april 2020

1 Contra-indicator, zeer negatief sentiment kan beoordeeld worden als positief.
² Technische analyse (TA) is een manier om de koersontwikkeling op financiële markten te voorspellen en is één van de signalen die onze risicobarometer stuurt. Alle signalen (waaronder het TA-signaal) worden onafhankelijk van elkaar bepaald en opgeteld tot één (totaal) risicosignaal. Dit signaal is bepalend voor onze tactische assetallocatie.

Disclaimer
Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door Bas Heijink, technisch analyst, en is en uitgebracht en voor het eerst verspreid op donderdag 7 mei 2020 om 09:49 door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P. Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics, UBS en/of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding en/of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING-beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.
Beleggen brengt risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ING Bank N.V. is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934, respectievelijk de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en evenmin in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika (hierna tezamen: ‘Amerikaanse beleggingswetgeving’). Deze beleggingsaanbeveling is niet gericht tot en niet bestemd voor ‘U.S. Persons’ in de zin van de Amerikaanse beleggingswetgeving. Kopieën hiervan mogen niet worden verzonden of worden meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan U.S. Persons.
ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431 Amsterdam en staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten AFM. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V.
Alle rechten voorbehouden. Deze beleggingsaanbeveling mag niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING Bank N.V. ©2019 ING Bank N.V., Amsterdam.

Meer weten over technische analyse?
Zie onze uitleg van technische begrippen.

 

De Aandeelhouder TV

november 26, 2021

AEX en DAX duiding van dag- en weekchart – 26nov21

november 26, 2021

Corona strikes back | De Aandeelhouder Podcast Afl. 46

november 26, 2021

Black Friday op de beurs: 3% korting | Nico over de Beurs

november 26, 2021

Corona dip | 26 november 2021 | Markets Update van BNP Paribas Markets

Columns

Nieuw
25 nov 13:41 Redactie

NIEUW: Koersdoelen en Adviezen op ruim 100 aandelen!

25 nov 11:21 Marco Knulst

DEAD CROSS Nederlandse Smallcaps (AScX)

24 nov 14:07 Peter Garnry

Nederlandse aandelen zeer gevoelig voor stijgende rente

24 nov 09:18 Nico Inberg

OCI grijpt kans in groene economie

24 nov 08:28 Bas Heijink

Meer negatieve signalen in de AEX

Het laatste beursnieuws