--- ---

AEX-index (542,52) wordt kwetsbaarder

De AEX-index is negen weken op rij hoger gesloten dan de openingskoers van de handelsweek. Op basis van de procentuele verandering in deze negen weken wordt in de koersgrafiek op weekbasis in het rood de procentuele verandering getoond op basis van voortschrijdend negen aaneengesloten weken. Het komt niet vaak voor in de afgelopen negen jaar dat de AEX-index in negen weken tijd meer dan 12% koerswinst wist te boeken. Afgaande op de koers-correctie en eerdere koerscorrecties oogt de rally vergelijkbaar met die van eind 2015 en begin 2016.

Technische visie: verwacht spoedig winstnemingen

Indicatieve langetermijn steun:                 500/475

Indicatieve langetermijn weerstand:          540/573

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index hier


AEX-index (542,52) rijp voor een milde correctie

De rally in de AEX-index vanaf het dieptepunt eind 2018 is vrijwel zonder noemenswaardige correcties nog steeds intact. Na de opwaartse kruising van het 20-daags (blauwe) gemiddelde boven het (rode) 120-daags gemiddelde zijn de wissels omgezet van negatief naar positief. De rally kent ‘mitsen en maren’, want de hellingshoek van het 20-daags gemiddelde stijgt, terwijl die van het 120-daags gemiddelde nog daalt. Dat suggereert op z’n minst vroeg of laat een terugtest van de 120-dagenlijn. Deze terugtest zagen we ook in eind juni 2018.

Technische visie: verwacht steun bij de rode lijn

Indicatieve kortetermijn steun:                 533/520

Indicatieve kortetermijn weerstand:          540/555

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de AEX-index hier


EuroStoxx-50 index (3.280,01) nadert weerstand

Er zijn sinds de bodem op 27 december 2018 in de Euro Stoxx 50 index gisteren 41 handelsdagen ver-streken. In deze periode werd 11,7% koerswinst gerealiseerd. In de grafiek wordt de procentuele koersverandering over een vaste periode van 41 handelsdagen afgebeeld. Het koersherstel volgt op een periode van koersdalingen die meer dan negen handelsmaanden in beslag namen. Vergelijk in dit kader de herstelpoging eind 2015. De Eurostoxx 50 is nu gestegen naar voormalige bodemniveaus uit 2018. Deze voormalige maartbodem (= 3278,72) zou terugkerend aanbod kunnen uitlokken. Een daling onder 3278 kan als eerste bewijs dienen.

Technische visie: een terugval komt dichterbij

Indicatieve kortetermijn steun:                 3200

Indicatieve kortetermijn weerstand           3280

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de EuroStoxx 50 index hier


S&P 500 index (2.796,11) in technisch herstel

De S&P 500 index noteerde begin december 2018 een slotkoers bij 2790,37. Deze koerstop blijkt in de meerjarige logaritmisch afgebeelde koersgrafiek een mislukte herstelpoging om boven de gebroken stijgende meerjarige steunlijn te klimmen. De mis-lukte poging kan worden opgevat als zwaktebod. De hoogste notering in december 2018 was 2800. De S&P 500 index opende gisteren op 2804,35 maar sloot op 2796,11. De decembertop is dus getest. De meerjarige trendbreuk eind 2018 maakt elke poging tot koersherstel verdacht, want trendbreuken maken attent op een verandering van richting.

Technische visie: risico lagere top na trendbreuk

Indicatieve kortetermijn steun:                 2650

Indicatieve kortetermijn weerstand:          2800

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de S&P 500 hier


Goud Future continueert stijgende trend

De termijnprijs van goud toont in de afgelopen maanden een opwaartse versnellingsfase. Dit blijkt o.a. uit het proces van de correcties die hogere bodem voortbrengt boven de vorige koerstoppen tijdens de stijgende trend. Het (blauwe) 20-daags gemiddelde functioneert als een veerkrachtige springplank voor nieuwe prijsrallies, maar de koers-toppen van vorig jaar rond $ 1360 komen nu wel snel dichterbij. De risico’s nemen dus ook toe naarmate $ 1360 dichterbij komt. Langetermijn beleggers blijven positief boven $ 1300 waar een voormalige stijgende weerstandlijn nu steun biedt.

Technische visie: boven $ 1320 blijft doel $ 1360

Indicatieve kortetermijn steun:                 $ 1320

Indicatieve kortetermijn weerstand:          $ 1360

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande de Goud Future (klik hier)


EUR/USD test voormalige stijgende steunlijn

Het valutapaar EUR/USD probeert al maandenlang boven $ 1,13 te noteren, maar het dalende trend-kanaal van de afgelopen 12 maanden kan spoedig deze steun doen breken. De hellingshoeken van het (blauwe) 20-daags gemiddelde en (rode) 120-daags gemiddelde zijn neerwaarts gericht en wijzen per saldo dus op onderliggend dominante verkoopdruk. De risico’s liggen dus duidelijk aan de onderkant. Een daling onder $ 1,13 biedt in de loop van 2019 uitzicht op een vrije val naar de onderkant van het dalende trendkanaal (= $ 1,06). Dit scenario blijft de denkrichting onder de dalende weerstandlijn.

Technische visie: onder $ 1,13 keren risico’s terug

Indicatieve steun:                                      $ 1,1200

Indicatieve weerstand:                             $ 1,1400

Bekijk de Turbo’s van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                              4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                  24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie