--- ---

AEX-index (540,72) laveert tussen hoop en vrees

Na de week eindigend op 27 juli 2018 daalde de AEX van een hoogste slotstand op 576,24 in de daarop volgende zes handelsweken naar een slotstand op 7 september op 538,51. Op 19 april sloot de AEX op 569,61 en daalde in de daarop volgende zes weken naar een slotstand eind vorige week op 540,49. Er zijn nu drie koerstoppen op rij zichtbaar uitgestrekt over een periode langer dan 12 maanden. Het 24-weeks gemiddelde beweegt nu onder het niveau van januari/februari 2018 en begin september 2018 waardoor de herstelbeweging (deze week 24 weken na de december bodem) technisch zwak oogt.

Technische visie: daling naar 24-weeks gemiddelde

Indicatieve langetermijn steun:                 530

Indicatieve langetermijn weerstand:          555

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (540,72) voltooit een SHS-toppatroon

In de periode tussen 13 maart en 30 mei is een klassieke (S)chouder(H)oofdformatie voltooid. Dit trendomkeerpatroon wijst na de daling onder de neklijn op een dalingsfase naar AEX 515 – 506. De maand mei heeft haar traditioneel zwakke reputatie waargemaakt. De maand juni en juli genieten in historisch perspectief gunstiger perspectieven. Een eventuele herstelbeweging tot aan het 20-daags gemiddelde (= AEX 550) krijgt boven het 120-daags gemiddelde nog een kleine kans. In die situatie ontstaat er waarschijnlijk een nieuwe lagere top met als gevolg een groter trendomkeerpatroon.

Technische visie: dalingsrisico’s naar 515 - 506

Indicatieve kortetermijn steun:           535 - 515

Indicatieve kortetermijn weerstand:   550 - 572

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3300,22)

Het (H)oofd(S)chouderpatroon in de EuroStoxx 50 index is na de daling onder de gele neklijn voltooid. Volgens het technische analyse patronenboek wijst het marktgedrag op een trendomkeer met dalings-risico’s naar 3100 – 3150. Zolang de beursindex boven het 120-daags gemiddelde noteert is er nog sprake van een ‘uitstel van executie’-scenario. De theorie van het SHS-patroon biedt ruimte voor een kortstondige herstelpoging terug naar de neklijn. Deze pullbackbeweging wordt dan geacht de laatste oprisping te zijn, voordat de beursindex definitief kapseist. De risico’s liggen vooral aan de onderkant.

Technische visie: correctierisico’s naar ca. 3150

Indicatieve kortetermijn steun:         ca. 3250 - 3150

Indicatieve kortetermijn weerstand: ca. 3350 - 3400

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de Eurostoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.744,45) in bearish overgangsfase

De S&P 500 index is na de daling onder de neklijn van het SHS-patroon weggezakt tot onder het 24-weeks gemiddelde. De herstelpogingen blijven zeer beperkt, terwijl de koersdalingen verhoudingsgewijs fors uitvallen. De structuur van de daling sinds de piek van de rechterschouder illustreert haast om te verkopen, omdat de oplevingen niet meer in de buurt komen van de kortetermijn bodems die in de dalingsfasen af en toe werden gezet. Er is dus geen overlap, waardoor het afbreukrisico hoog is. Pas bij een indexstand rond 2670 wordt het kortetermijn koersdoel van het SHS-patroon bereikt.

Technische visie: versneld dalingsrisico naar 2670

Indicatieve kortetermijn steun:               2670

Indicatieve kortetermijn weerstand:       2814 - 2838

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de S&P500 index (klik hier)


GOUD future ($ 1324,70) toont overtuigend herstel

De termijnprijs van goud heeft het proces van lagere toppen opwaarts doorbroken na een stijging boven de psychologische $ 1300-grens. De snelheid van de rally (van $ 1279 naar $ 1324 in drie dagen) doet vermoeden dat nogal wat marktparticipanten hun opgebouwde shortposities halsoverkop hebben teruggekocht. Het is ca. drie jaar geleden dat de goudprijs in drie handelsdagen tijd meer dan 3,5% duurder werd. De goudprijs bereikte in 2016 een piekniveau rond $ 1370. Vorig jaar piekte de goud-prijs nabij $ 1360. Goud wordt vaak duurder bij een daling van de Amerikaanse dollar (zie onder).

Technische visie: doorgaand herstel naar $ 1360

Indicatieve kortetermijn steun:               $ 1300

Indicatieve kortetermijn weerstand:       $ 1360

Bekijk de Best Turbo's van Commerzbank aangaande de GOUD future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1243) uitbraak uit wigpatroon

Het 20-daags gemiddelde afgeleid van EUR/USD beweegt onder het 120-daags gemiddelde. Deze combinatie wijst op een dalende trend. De chartist herkent echter een dalende wigformatie binnen een een grotere dalende wig. Van dalende wigpatronen is bekend dat deze vaak aan het einde van trends opdoemen, waardoor opwaartse uitbraken voor de niet-ingewijden in patroonherkenning als complete verrassing komt. Trendvolges worden gedwongen hun shortposities te sluiten, hetgeen de kracht van een rally voedt. Dit is het scenario dat gaandeweg steeds waarschijnlijker lijkt te worden.

Technische visie: herstelpoging naar $ 1,13

Indicatieve steun:                             $ 1,1120

Indicatieve weerstand:                     $ 1,1300

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie