--- ---

AEX-index (551,37) herstelpoging overtuigt niet

De herstelpoging in de AEX-index op weekbasis overtuigt niet. Na 19 april jl. (= AEX 569,61) sloeg de aarzeling toe. De twee wekelijkse slotkoersen erna werden gezet bij 567,18 respectievelijk 568,72. De uitbraak boven de top uit 2007 (> 563,98) zorgde voor hoogtevrees. Op 10 mei verloor de AEX 17,85 punten in slechts één week tijd op 550,87. Nog geen 40% van deze daling werd vorige week ingelopen. Het vertrouwen komt dus te voet en gaat te paard, want op de eerste handelsdag van deze nieuwe week verliest de AEX 6,54 punten na een week-herstel van 7,04 punten. Verwacht meer zwakte.

Technische visie: daling naar 24-weeks gemiddelde

Indicatieve langetermijn steun:                 530

Indicatieve langetermijn weerstand:          577

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (551,37) ontwikkelt een SHS-toppatroon

Een koerstop kan worden herkend aan de vorm van een traditioneel dakpatroon. Aan beide kanten van de top vinden we op lagere niveaus de afvoergoot.

Neem in acht drie slotkoersen op rij, AEX 553,08 op 15/5), AEX 559,15 op 16/5 en 557,91 op 17/5. De punt van deze reeks werd gezet op 16 mei jl. en op 20 mei stroomt de AEX weer leeg naar 551,37. De lagere top op 559,15 kan de rechterschouder blijken van een (H)oofd(S)choudertop in ontwikkeling. Het ‘afvoerrisico’ neemt toe na een daling onder de gele neklijn van het SHS-patroon. Het patroon dreigt te kantelen naar AEX 512 zodra onder de gele neklijn.

Technische visie: onder 564 wordt het doel ca. 530

Indicatieve kortetermijn steun:                 543

Indicatieve kortetermijn weerstand:          559

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3369,78)

In de EuroStoxx 50 is een correctiefase ingezet. Het 20-daags gemiddelde is omlaag geduwd en drukt als het ware de beursindex omlaag. De herstelpoging vorige week werd onder dit dalende gemiddelde gestaakt, waardoor ook hier een lagere top is gezet. Bij een daling onder de gele neklijn wordt het SHS-toppatroon voltooid. De stijgende steunlijn moet de terugkerende zwakte nu gaan opvangen bij 3350 om een daling naar ca. 3100 te voorkomen. Het 120-daags gemiddelde rond 3250 zal dan een tussenstopfunctie toegedicht krijgen. De correctie-fase krijgt door de lagere top een nieuwe dimensie.

Technische visie: correctierisico’s naar 3250 - 3100

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3350

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3438

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de Eurostoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.840,23) ontwikkelt SHS-top

De S&P 500 index heeft in januari 2018 een top gezet bij 2872,87 en in september bij 2940,91 een hogere top. De grafiek toont via horizontale trend-lijnen beide weerstandniveaus. Deze maand zakte de S&P 500 index onder deze piekniveaus weg. De herstelbewegingen tonen tot op heden lagere top-pen, waarvan de laatste op slotkoersbasis 2876,32 op donderdag 16 mei. Deze top kan de rechter-schouder blijken van een (H)oofd(S)choudertop-proces (SHS) in ontwikkeling. De geelgekleurde nek-lijn wordt nu belangrijk, want hierboven liggen nog herstelkansen, maar eronder gaat het valluik open.

Technische visie: toenemende onrust onder 2873

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2809

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2722

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


BRENT future ($ 72,00) toont hogere bodems

De termijnprijs van Brent Oil noteert thans boven haar afgeleide 4-/24-weeks gemiddelden. Op 19 april jl. werd de handelsweek in Brent Oil afgeslo-ten op $ 71,97 en dus is er in de afgelopen vier weken per saldo weinig veranderd. Desondanks blijkt op basis van wekelijkse slotkoersen sinds het dieptepunt eind december 2018 sprake van een proces van hogere bodempatronen in de week-grafiek (herken aan de ‘V’-vorm bij drie wekelijkse slotkoersen). Per saldo is de vraag dus sterker dan het aanbod. Boven de stijgende steunlijn lijkt een

Stijgingsfase naar $ 75,60 nog altijd kansrijk

Technische visie: nieuwe stijgingsfase boven $ 70,6

Indicatieve kortetermijn steun:               $ 70,60

Indicatieve kortetermijn weerstand:       $ 75,60

Bekijk de Best Turbo's van Commerzbank aangaande de BRENT future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1153) blijvend last van verkoopdruk

Op weekbasis opende EUR/USD op 13 mei jl. boven de slotkoers van 10 mei, maar eindigde de handels-week op 17 mei op $ 1,1156 onder de openingskoers van 6 mei. Ook de bandbreedte tussen de hoogste en laagste notering vorige week overschaduwde de hoog-/laagrange van de voorafgaande week. Daardoor is de herstelpoging van twee weken afgebroken en dalende trend hervat. Ook blijkt het dalende trendkanaal van de afgelopen 12 maanden hierdoor te worden bekrachtigd. De risico’s voor het valutapaar EUR/USD liggen dus neerwaarts. De laagste notering ligt tot nu toe bij $ 1,1110.

Technische visie: dalende trend is intact < $ 1,1200

Indicatieve steun:                      $ 1,1100 - $ 1,1000

Indicatieve weerstand:              $ 1,1200 - $ 1,1300

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie