--- ---

AEX-index stuit drie keer op de weerstand 563,98

Het gezegde “Driemaal is scheepsrecht” gaat bij de AEX in haar poging om duurzaam boven de koers-top uit 2007 uit te stijgen niet op. Het gezegde is bekend op basis van talloze ervaringen en voor-beelden uit het dagelijks leven “als iets niet direct lukt, dan lukt het een derde keer vaak wel”. Een ander gezegde is afkomstig van beurshandelaren:

“Als het verwachte uitblijft, verwacht dan het tegenovergestelde”. De stijgende trend tussen 2016 en begin 2018 werd in de tweede helft vorig jaar ingeruild voor een zijwaartse slingerbeweging. De risico’s op een schipbreuk nemen hierdoor toe.

Technische visie: tot en met oktober 2019 zwak

Indicatieve langetermijn steun:                 530

Indicatieve langetermijn weerstand:          577

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (549,72) terugval wijst op topvorming

“Het risico van teleurstelling groeit” (citaat 7 mei jl.)

Op 6 mei jl. sloot de AEX op 563,75 onder de weer-stand gevormd door de top uit 2007 (= 563,98). In de zes volgende handelsdagen t/m 14 mei sloot de AEX vier keer onder de openingskoers. De reputatie van stijgende wigformaties, zoals zichtbaar vanaf de basis begin februari dit jaar, is in de patroonstudies negatief. Deze studie ‘voorspelt’ volgens de theorie een daling naar de basis (= maartbodem AEX 530). Twee koersgaten in de grafiek die tijdens de laatste rallyfase begin april ontstonden zijn opgevuld met koersnoteringen. Vlak het koersgat bij 500 niet uit!

Technische visie: onder 564 wordt het doel ca. 530

Indicatieve kortetermijn steun:                 543

Indicatieve kortetermijn weerstand:          564

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3344) serieuze correctiefase

In de EuroStoxx 50 index is de stijgende trend van dit jaar afgebroken. De daling onder de stijgende steunlijn ging vergezeld met een daling onder het 20-daags koersgemiddelde. De daling heeft het 20-daags gemiddelde omlaag doen kantelen. Bij noteringen onder het dalende 20-daags gemiddelde wordt de kortetermijn trend negatief geanalyseerd. Herstelbewegingen zijn mogelijk, maar blijven waar-schijnlijk beperkt tot 3409 (= top 19 maart jl.). Op 11 april werd dit niveau nog succesvol teruggetest in de rol van nieuwe steun. Deze steun faalt tijdens de ingezette correctie. Verwacht lagere niveaus.

Technische visie: correctiefase naar 3270 - 3220

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3250

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3450

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de Eurostoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.834,41) onzekerheid keert terug

De S&P 500 index is teruggevallen onder de koers-toppen van 2018. Deze daling maakt beleggers alert op het risico van een langdurige onrustige periode. Aanwijzingen voor dit scenario is de koersbeweging in september 2018 boven de top van januari 2018 en daaropvolgende daling onder het dieptepunt van februari 2018. De slingerbewegingen namen qua omvang toe, hetgeen een teken is van groeiende onrust. Een statistisch zwakke zesmaands periode is aangebroken. Sinds 1928 werd gemiddeld 1,9% koerswinst wordt geboekt tegenover gemiddeld 5,1% in de periode november t/m april.

Technische visie: toenemende onrust onder 2873

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2809

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2722

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


Goud future ($ 1298) krijgt haar glans weer terug

De termijnprijs van het edele metaal goud leek na de daling onder de gele neklijn van een (H)oofd-(S)choudertop te duiden op een waardedaling. Heel even werd de trendvolgende aanpak bevestigd via een daling van het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde, waardoor de grafiek tijdelijk rood kleurde. Die fase is voorbij als gevolg van de herstelbeweging boven het 120-daags gemiddelde. De stijgende steunlijn vanaf de augustusbodem heeft de goudfuture een steun in de rug gegeven. Ook is de dalende kortetermijn weerstandlijn weer opwaarts gepasseerd en stijgen beide gemiddelden.

Technische visie: nieuwe stijgingsfase > $ 1310

Indicatieve kortetermijn steun:               $ 1280

Indicatieve kortetermijn weerstand:       $ 1310

Bekijk de Best Turbo's van Commerzbank aangaande de Goud future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1184) blijvend last van verkoopdruk

Het 120-daags (rode) koersgemiddelde afgeleid van EUR/USD toont een dalende hellingshoek. Ook het 20-daags (blauwe) koersgemiddelde daalt. EUR/USD is bij de opmaak van dit rapport onder de dalende koersgemiddelden weggezakt. Ook blijkt de steun gevormd door de bodem in november 2018 weer neerwaarts te worden gepasseerd. Tot slot wordt op 1 mei en 13 mei een dubbele top gesignaleerd in het proces van lagere toppen. De dalende wig met haar technisch positieve reputatie wordt door al deze negatieve factoren minder betekenis toege-kend en lijken nieuwe dieptepunten in aantocht.

Technische visie: dalende trend is intact < $ 1,1200

Indicatieve steun:                      $ 1,1100 - $ 1,1000

Indicatieve weerstand:              $ 1,1200 - $ 1,1300

Bekijk de Turbo's van  Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie