--- ---

AEX-index (563,75) schrikt van weerstand uit 2007

In het beursjaar 2007 werd een dubbele top gezet bij 563,98 respectievelijk 559,43. Een opwaartse uitbraak boven deze weerstand krijgt toegevoegde waarde bij een uitbraakmarge groter dan 3%. Op basis van het gemiddelde van beide weerstanden zou boven 578,56 de weg naar boven worden vrij gemaakt. In 2018 werd een top gezet bij 576,90. Een uitbraakmarge is ook gelden gedurende twee aaneengesloten slotkoersen boven of onder een belangrijke trendlijn. Dalingen onder de stijgende steunlijn vanaf de bodem in 2009 bleken invalide tot eind 2018. Het herstel loopt op deze lijn stuk.

Technische visie: mislukte uitbraak boven 563,98

Indicatieve langetermijn steun:                 530

Indicatieve langetermijn weerstand:          577

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (563,75) terugval wijst op topvorming

De ‘bull trap’ is de technische benaming voor een mislukte opwaartse uitbraak. In de daggrafiek werd het hoogste niveau uit 2007 opwaarts gepasseerd wat veel technisch analisten heeft verleid tot een ‘koopsignaal’. Indien de markt toch onverwacht terugvalt onder een vorige belangrijke top dan bekruipt het gevoel dat men op het verkeerde been werd gezet. De twijfels slaan toe, de bereidheid om te kopen neemt af en de verkopers krijgen daardoor meer macht. De steile stijgende trend van dit jaar is nu afgebroken, de opgaande trend is niet meer zo vanzelfsprekend. Het risico van teleurstelling groeit.

Technische visie: onder 564 wordt het doel 538

Indicatieve kortetermijn steun:                 558

Indicatieve kortetermijn weerstand:          577

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3362,95) nog nipt positief

In de EuroStoxx 50 index tekent zich dit jaar een fraai stijgend trendkanaal af. Trendvolgers kijken in dit kader naar de stijgende steunlijn getrokken langs de bodems van december 2018 en maart 2019. Een trend is altijd intact, totdat het tegendeel blijkt. Bij de opmaak van deze publicatie wordt de stijgende steunlijn beproefd. Dat wil zeggen, bij een stijgende trend gelden momenten van zwakte als tijdelijk fenomeen die nieuwe kansen omhoog schept. Dat geldt in het bijzonder bij een stijgende hellingshoek van het 20-daags gemiddelde. Een trendbreuk zou wijzen op nieuwe risico’s richting mogelijk 3300.

Technische visie: tijdelijke aarzeling bij weerstand

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3426

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3600

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de Eurostoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.932,47) ‘Sell in May’-prikkel?

De ‘Sell in May’-gedachte wordt geprikkeld nadat de S&P 500 index een nieuw record vestigde boven de koerstoppen van vorig jaar, maar daarna weer terugviel onder het vorige piekniveau (< 29410,91). Opwaartse koersuitbraken worden meestal pas betrouwbaar na het overschrijden van een 3% prijsmarge ten opzichte van het weerstandniveau. De terugval op 1 mei blijkt in de daggrafiek een zgn. ‘engulfing bear’-patroon: de hoogste en laagste koersnotering overschaduwde de hoog-laag band-breedte van de voorafgaande handelsdag. De ‘Sell in May’-statistiek werpt haar schaduw dus vooruit.

Technische visie: test weerstandzone 2870 - 2941

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2870

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2941

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de S&P 500 index (klik hier)


Brent future ($ 70,28) test steunzone rond $ 70

De termijnprijs van Brent Oil is notoir speelbal van geopolitieke tegenstellingen en belangen. In het algemeen kan (achteraf) worden vastgesteld dat prijzen boven een 20-daags gemiddelde positief beoordeeld mogen worden wanneer de hellingshoek van dit ‘voortschrijdend inzicht’ naar boven beweegt. Er is dan sprake van een kortetermijn positieve trend. Na de opwaartse kruising van dit gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde in maart verbeterde ook het langetermijn perspectief hetgeen nu ook wordt bevestigt met een stijgende hellingshoek in het 120-daags gemiddelde.

Technische visie: een tijdelijke prijscorrectie

Indicatieve kortetermijn steun:                        $ 70

Indicatieve kortetermijn weerstand:                 $ 75

Bekijk de Best Turbo's van Commerzbank aangaande BRENT future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1189) in een dalende (bullish) wig?

In EUR/USD is sprake van een herstelpoging in de weekgrafiek. Hierdoor tekent zich mogelijk een dalende wigformatie af die de reputatie heeft om de markt opwaarts te verrassen. Bij een notering onder het dieptepunt van november (< $ 1,1213) is deze verrassing nog niet aan de orde en blijft de focus gericht op de dalende hellingshoeken van de 4-/24-weeks gemiddelden. De herstelpogingen blijven beperkt tot onder de dalende weerstandlijn van het dalende trendkanaal. Trendvolgers tonen respect voor de trendrichting. Boven $ 1,1213 moet de markt alert zijn op een opwaartse trendwijziging.

Technische visie: dalende trend is intact < $ 1,1200

Indicatieve steun:                      $ 1,1100 - $ 1,1000

Indicatieve weerstand:              $ 1,1200 - $ 1,1300

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Geef een reactie