--- ---

AEX-index (563,54) test piekniveau uit 2007

De AEX opende vorige week maandag op 562,01 en sloot de handelsweek af op 561,61 na een hoogste notering op 564,33 en laagste koers op 558,88. Op weekbasis werd 0,97 indexpunt ingeleverd. Deze daling van -0,17% verandert weinig aan de vorige analyse. De koerstop uit 2007 op 563,98 vervult tot op heden haar reputatie als meerjarige weerstand.

Het oranje prijsvenster dat tussen AEX 549,01 en AEX 552,01 is ontstaan zal waarschijnlijk eerst met een notering opgevuld worden voordat de top uit 2007 duurzaam gepasseerd kan worden. Een daling eindigt liefst boven AEX 538,70 (= hogere bodem).

Technische visie: test 563,98, daarna terugval

Indicatieve langetermijn steun:                 549

Indicatieve langetermijn weerstand:          575

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


AEX-index (562,57) aarzelt bij test koerstop 563,98

De analyse vorige week in aanloop naar de koerstop op 563,98 uit 2007 was dat vorige week en deze week geschikt waren voor een nieuwe test van deze meerjarige weerstand. De weekanalyse hint op een spoedige ‘gap fill’ bij AEX 549,01. In de daggrafiek liggen hierboven nog een gat tussen AEX 557,33 en AEX 558,63. Een daling naar AEX 549 zou beide gaten sluiten. Degenen die de stijgende trend van de AEX respecteren, totdat het tegendeel wordt aangetoond, kunnen een 3%-foutmarge (stoploss) hanteren ten opzichte van de hoogste slotkoers.

Technische visie: boven 565 wordt het doel 577

Indicatieve kortetermijn steun:                 549/539

Indicatieve kortetermijn weerstand:          564/577

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de AEX-index (klik hier)


EuroStoxx-50 index (3.450,46) test weerstand

De stijgende trend in de EuroStoxx 50 index is objectief zichtbaar via de stijgende hellingshoeken in de 4-weeks en 24-weeks koersgemiddelden. De koerstoppen van augustus en september 2018 tussen 3449,79 en 3463,03 vormen een tijdelijke hindernis in de opmars, waarboven een nieuwe rally richting 3527 en 3592 is te verwachten.  Bij een stijgende hellingshoek van het 4-weeks gemiddelde boven het 24-weeks gemiddelde is sprake van een positieve trend. Pas bij een dalende hellingshoeken gaan correcties op een serieuze bedreiging vormen.

Technische visie: tijdelijke aarzeling bij weerstand

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 3426

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 3463

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de Eurostoxx 50 index (klik hier)


S&P 500 index (2.905,58) de hebzucht zet door

De S&P 500 index lijkt onderweg naar haar vorige recordstand dat in september 2018 bij 2940,91 werd bereikt. Belangrijk aandachtspunt bij een visie van nieuw te verwachten recordniveaus is de gepasseerde koerstop voorafgaan de meest recente bodem. De top van 21 maart 2019 op 2854,88 zou bij een eventuele terugval als nieuw steunniveau moeten acteren. Mocht deze aanname onjuist blijken na een mislukte nieuwe recordpoging, dan wordt immers ook de koerstop van januari 2018

(= 2872,87) weer neerwaarts gepasseerd. Dat zou tot teleurstelling en weer winstnemingen leiden.

Technische visie: test weerstandzone 2870 - 2941

Indicatieve kortetermijn steun:                 ca. 2870

Indicatieve kortetermijn weerstand:          ca. 2941

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande S&P 500 index (klik hier)


Goud future ($ 1288,75) toont een HS-toppatroon

De termijnprijs van goud toont het meest bekende en betrouwbaar geachte (H)oofd(S)chouderpatroon dat berucht staat als trendomkeerformatie. Het proces van hogere toppen in de afgelopen maanden heeft plaats gemaakt voor een proces van lagere toppen. De haast om te kopen is ingeruild voor haast om te verkopen. De verkoopdruk zal bij een daling onder de (gele) neklijn waarschijnlijk snel toenemen. Deze neklijn ligt iets boven $ 1280. De top werd gezet bij $ 1346,73. Bij een daling onder de neklijn wordt het geschil tussen deze niveaus neerwaarts omgeklapt (> koersrisico $ 66 = ca.5%).

Technische visie: winstnemingen zijn nu mogelijk

Indicatieve kortetermijn steun:         $ 1280 -$ 1210

Indicatieve kortetermijn weerstand: $ 1310 - $1325

Bekijk de Best Turbo's van Commerzbank aangaande de Goud future (klik hier)


EUR/USD ($ 1,1303) tussen steun en weerstand

Het valutapaar EUR/USD onderneemt een nieuwe herstelpoging. Of deze poging doorzet en het dalende trendkanaal opwaarts kan worden verlaten is mogelijk als gevolg van de recente dubbele bodem rond $ 1,12. Daarentegen zijn de hellings-hoeken van de 20-daags en 120-daags gemiddelden naar beneden gericht. Het voortschrijdend inzicht dat deze gemiddelden tonen weerspiegelt per saldo nog altijd een negatieve verwachting voor EUR/USD met het risico dat de dubbele steun opnieuw wordt beproefd. Een tradingrange lijkt waarschijnlijker.

Technische visie: tradingrange i.o.  $ 1,12 - $ 1,14

Indicatieve steun:                      $ 1,1200 - $ 1,0800

Indicatieve weerstand:              $ 1,1300 - $ 1,1400

Bekijk de Turbo's van Commerzbank aangaande de EUR/USD (klik hier)


Loef Technische Surveillance Legenda

Kleuren in de grafiek               Technische analyse interpretatie & kwantitatieve beslisregels voor de trendfasen

Groen (stijgend) / bullish        beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde

Rood (dalend) / bearish           beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde

Zwart (neutraal) /neutral        overgangsfase tussen stijgende en dalende trend, waarbij geldt:

beurskoers boven 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde onder 120-daags gemiddelde of

beurskoers onder 120-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven 120-daags gemiddelde.

Blauwe lijn                                4-weeks of 20-daags simpel gemiddelde (SMA)

Rode lijn                                    24-weeks of 120-daags simpel gemiddelde (SMA)

Edward Loef

DISCLAIMER 

Dit document is opgesteld door LOEF Technische Analyse in samenwerking met Commerzbank en uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en bevat op geen enkele wijze een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies.

De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die dit document bevat zijn gegeven uitsluitend op indicatieve titel en bevatten geen aanbod, aanleiding of uitnodiging tot aanschaf of verkoop van beursproducten van Commerzbank.

Deze presentatie/publicatie heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank en/of LOEF Technische Analyse kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade direct of indirect voortvloeiend uit de bestudering of het gebruik van dit document. Als u de beursproducten van Commerzbank wenst aan te schaffen of meer informatie daarover wenst, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke financiële intermediair.

Op het moment van schrijven heeft LOEF Technische Analyse in privé of zakelijk geen posities in de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document of financiële instrumenten gerelateerd aan de onderliggende waarden zoals beschreven in dit document.

De waarde van genoemde onderliggende waarden kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

AUTEUR

Edward Loef CFTe, onafhankelijk geregistreerd Certified Financial Technician, eigenaar/oprichter LOEF Technische Analyse (te Utrecht)

Wilt u reageren?

Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties over technische analyse? Stuur uw reactie naar LOEF Technische Analyse: mail@edwardloef.com

Eén reactie op “Loef Technische Surveillance week 16”

  1. Adriaan schreef:

    Prima technische analyses. Ik vroeg me wel af of Bas Heijink is vertrokken bij De Aandeelhouder? Ik vind het prettig om verschillende analyses met elkaar te vergelijken en ik acht zowel Edward Loef als Bas Heijink goede analisten.

Geef een reactie